↑ Powrót do BIEDRONKI

maj 2016

 

200180_bez_fioletowy_bialy

TYDZIEŃ I : MOJA OJCZYZNA

Drodzy Rodzice!

Pojęcia kraj czy ojczyzna to dla przedszkolaków słowa abstrakcyjne. Ich wyjaśnienie N. rozpoczął od tego, co dziecku bliskie i znajome – rodzina, dom, ulica czy miejscowość. Była to baza do tematu o ojczyźnie, symbolach narodowych, tradycjach, folklorze. Uczestnictwo dzieci w lokalnych uroczystościach organizowanych z okazji ważnych rocznic, świąt czy wystaw kształtuje w przedszkolakach poczucie tożsamości narodowej. Symbole narodowe, tradycje i święta łączą obecne pokolenia z przeszłymi, kształtują poczucie przynależności do określonej większej grupy.

Wprowadzamy w świat wartości: ja, samodyscyplina, uprzejmość…

Uczymy tego, co najważniejsze

 • Doświadczenia emocjonalno-społeczne:
 • przygotowanie do życia w społeczeństwie przez wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych, do zgodnego współdziałania w zespole;
 • zwracanie uwagi na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz reguł zabawy;
 • nabieranie wiary we własne umiejętności, pokonywanie niechęci do występów na forum
 • Doświadczenia sensoryczno-motoryczne i poznawcze:
 • poznanie budynków: dom jednorodzinny, blok czteropiętrowy, wieżowiec, określanie różnic i podobieństw domów;
 • wdrażanie do uważnego słuchania utworów;
 • rozumienie wyrażenia dom rodzinny;
 • doskonalenie umiejętności budowania wypowiedzi poprawnej gramatycznie;
 • doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz sprawności manualnej;
 • rozwijanie umiejętności odwzorowywania budowli według wzoru, przeliczanie klocków w budowlach;
 • rozwijanie wyobraźni przestrzennej, rozumienie określeń najwyższy, najniższy;
 • ćwiczenia artykulacyjne, usprawnianie warg i języka, wdrażanie do zachowywania prawidłowego toru oddechowego, kontrolowanie siły wydechu;
 • doskonalenie pamięci i spostrzegawczości wzrokowej;
 • wdrażanie do posługiwania się określeniami: niski, wysoki oraz nazwami kolorów podstawowych;
 • poznanie pracy listonosza oraz rozumienie wyrazu adres, sprawdzenie znajomości adresu zamieszkania dzieci;
 • kształcenie poczucia rytmu;
 • zapamiętywanie nazwy własnej ulicy oraz nazywanie znajdujących się na niej budynków, obiektów;
 • nazywanie swojej miejscowości, poznawanie zabytków, pomników oraz miejsc użyteczności publicznej;
 • rozumienie znaczenia słowa album oraz wykonanie pracy na rzecz całej grupy;
 • kształtowanie poczucia tożsamości narodowej – rozumienie wyrazów i wyrażeń: Polska, Polak, język polski, budzenie przywiązania do swojego kraju;
 • poznanie godła i flagi Polski – symboli narodowych, zapoznanie z polską sztuką ludową.

Jak wspierać dziecko?

Warto uczestniczyć razem z dzieckiem w lokalnych uroczystościach organizowanych z okazji obchodów różnych świąt narodowych, wystaw czy ważnych rocznic. Czytanie legend, zwiedzanie miejsc istotnych dla danej miejscowości oraz opowiadanie historii z nimi związanych rozwiną poczucie przynależności do większej wspólnoty. W ten sposób kształtuje się w dziecku tożsamość narodową.

Warto porozmawiać o… miłości do ojczyzny

Warto rozmawiać z dzieckiem o tym, czym jest ojczyzna, i jak w praktyczny sposób możemy wyrażać swoją miłość do naszego kraju. Należy kształtować świadomość, że ojczyzna to wszystko, co nas otacza – nasz dom, nasze podwórko, sąsiedzi, przedszkole, pani nauczycielka, koleżanki i koledzy, sklep i pani sprzedawczyni. Dbając o to, co wokół nas, oraz starając się, by nam wszystkim się dobrze żyło, pokażemy swoją miłość do ojczyzny.

Warto poczytać…

 1. Chotomska, Legendy polskie, Literatura
 2. Olech, E. Bąk, Kto ty jesteś?, Wytwórnia

Opracowanie zbiorowe, Baśnie i legendy polskie, Nasza Księgarnia

 

TYDZIEŃ II :  WIOSNA DOOKOŁA

Drodzy Rodzice!

Wiosna w pełni rozkwita swoim pięknem! Kwitnące czereśnie, wiśnie, jabłonie cieszą oczy swym urokiem. W minionym tygodniu przedszkolaki szczególną wagę przykładały do tego, aby dostrzec jak najwięcej zmian zachodzących wiosną w przyrodzie. Podczas obserwowania tych zmian poznawały też mieszkańców czy bywalców łąki, takich jak: pszczoły, biedronki, żabki, świerszcze, muchy i komary.

Wprowadzamy w świat wartości: ja, samodyscyplina, poszanowanie prac kolegów i   koleżanek…

Uczymy tego, co najważniejsze

 • Doświadczenia emocjonalno-społeczne:
 • przygotowanie do życia w społeczeństwie przez wdrażanie poszanowania prac kolegów i koleżanek;
 • zwracanie uwagi na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz reguł zabawy;
 • wdrażanie do zachowania porządku w najbliższym
 • Doświadczenia sensoryczno-motoryczne i poznawcze:
 • wdrażanie do uważnego słuchania utworu i obserwowania;
 • doskonalenie umiejętności liczenia oraz tworzenia zbiorów o zadanej liczbie elementów;
 • rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej;
 • rozumienie wyrazu ul, poznanie roli pszczół w przyrodzie;
 • poznanie zwierząt i roślin występujących na łące, posługiwanie się nazwami mieszkańców łąki;
 • rozwijanie spostrzegawczości słuchowej – rozpoznawanie odgłosów: pszczoły, żaby, bociana, świerszcza, muchy, komara;
 • zapoznanie z wyglądem biedronki dwukropki i siedmiokropki, określanie podobieństw i różnic w ich wyglądzie, rozumienie pożytecznej roli biedronek w przyrodzie – niszczą szkodniki roślin;
 • wdrażanie do dostrzegania zmian zachodzących wiosną w przyrodzie;
 • posługiwanie się nazwami drzew owocowych: wiśnia, czereśnia, śliwa;
 • doskonalenie umiejętności wykonywania poleceń złożonych;
 • wdrażanie do umiejętnego korzystania z farb i posługiwania się pędzlem;
 • utrwalanie i posługiwanie się nazwami pór roku;
 • doskonalenie koordynacji oddechowo-ruchowej oraz koordynacji ruchów w obrębie aparatu artykulacyjnego, pionizowanie i rozciąganie języka, wzmacnianie mięśni warg i policzków;
 • rozwijanie poczucia rytmu;
 • wdrażanie do nazywania dni tygodnia – dostrzeganie ich stałego następstwa;
 • rozbudzanie zainteresowania książką jako źródłem wiedzy;
 • rozumienie i stosowanie określeń: wyżej, niżej;
 • kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji w formie plastycznej;
 • wdrażanie do posługiwania się nazwami figur geometrycznych i kolorów;
 • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej, precyzji ruchów i dokładności.

Jak wspierać dziecko?

W rozwoju dziecka bardzo istotną umiejętnością jest uważna, celowa obserwacja. Warto wybrać się z dzieckiem na łąkę i sprawdzić, jak wiele wie, potrafi odszukać i nazwać. Spróbujcie odnaleźć świerszcza, żabę, biedronkę czy motyla i przyjrzyjcie się im dokładniej. Jeśli zabierzecie ze sobą lupę, to może jakiś okaz da się obejrzeć w powiększeniu. Bez wątpienia taka wyprawa będzie dużo ciekawsza niż tylko oglądanie  książek.

Warto porozmawiać o… szanowaniu  przyrody

Szacunek jest pojęciem abstrakcyjnym dla czterolatka, warto jednak uczyć go szacunku do otaczającego nas świata. Porozmawiaj my o tym, w jaki sposób traktować złapane owady czy żaby, jak dbać o przyrodę, by była dalej taka piękna. Warto kształtować w dzieciach świadomość konsekwencji  czynów.

Warto poczytać…

 1. Bahdaj, Malowany ul, Nasza Księgarnia

Ch. Björk, L. Anderson, Rok z Lineą, Zakamarki

 1. Danielak, W świecie kółek. Na łące, Olimp Media
 2. Fabisińska, Origami dla dzieci. Na łące, Agencja Wydawnicza Jerzy Mostowski
 3. Krzemińska, B. Lewandowska, Wielka przygoda małej Zosi, Nasza Księgarnia

Opracowanie zbiorowe, Bąki z naszej łąki, Damidos

20160505_091804

NIEZWYKŁEGO

„GOŚCIA”

PRZYNIÓSŁ

DO NAS JAŚ.

 

 

 

Najpierw obserwowaliśmy niezwykłe korytarze , jakie dżdżownica utworzyła w ziemi ,

20160505_091922 20160505_091956

potem poszukaliśmy dla niej nowego domu .

20160505_122227 20160505_122237

20160505_122124 20160505_122041