↑ Powrót do BIEDRONKI

styczeń 2016

 

Tydzień I : Jestem samodzielny .

Drodzy Rodzice!

Czterolatki są już dobrze obeznane z przedszkolem, znają rytm dnia, swoje panie oraz wszystkich pracowników. Coraz lepiej radzą sobie z czynnościami samoobsługowymi. W minionym tygodniu dzieci doświadczyły, jak wiele rzeczy potrafią już zrobić same. Doskonaliły umiejętności samodzielnego ubierania się we właściwej kolejności, nakrywania do stołu oraz jedzenia.

Wprowadzamy w świat wartości: ja, samodyscyplina, współpraca, samodzielność…

Uczymy tego, co najważniejsze

 • Doświadczenia emocjonalno-społeczne:
 • wdrażanie do życia w grupie społecznej przez wspólną zabawę, naukę przestrzegania reguł oraz zasad dotyczących bezpieczeństwa, zgodnego współdziałania w zespole;
 • rozwijanie odporności emocjonalnej przez nabywanie umiejętności radzenia sobie z przegraną;
 • budowanie pozytywnej samooceny przez uświadamianie sobie swoich mocnych stron;
 • przypomnienie zasad korzystania z naczyń i sztućców oraz kulturalnego zachowania się przy stole.
 • Doświadczenia sensoryczno-motoryczne i poznawcze:
 • rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej;
 • doskonalenie umiejętności porównywania wielkości, posługiwanie się określeniami: większy, mniejszy;
 • wdrażanie do uważnego słuchania i obserwowania, rozwijanie pamięci i spostrzegawczości słuchowej;
 • utrwalanie nazw ubrań i kolejności ich wkładania, rozwijanie sprawności manualnej;
 • wdrażanie do samodzielności i właściwego ustawiania kapci i butów przed ich założeniem, rozumienie potrzeby dobrania butów do określonej aktywności;
 • utrwalenie znaczenia pojęcia para;
 • doskonalenie umiejętności liczenia w dostępnym zakresie;
 • kształcenie słuchu i poczucia rytmu;
 • rozwijanie wyobraźni twórczej i odtwórczej;
 • doskonalenie umiejętności budowania poprawnej gramatycznie wypowiedzi na określony temat;
 • rozumienie znaczenia symbolu oraz określenia nakrycie stołu;
 • usprawnianie ruchomych narządów artykulacyjnych, pionizacja języka, wzmacnianie mięśnia okrężnego warg na wyrażeniu onomatopeicznym mniam;
 • rozwijanie myślenia przyczynowo -skutkowego;
 • doskonalenie posługiwania się pojęciami: śniadanie, obiad, kolacja.

Jak wspierać dziecko?

Warto wykorzystać upór czterolatka do doskonalenia samodzielności w czynnościach samoobsługowych. Dziecko w tym wieku wszystko chce robić samodzielnie oraz jest dumne ze swoich osiągnięć, nawet jeśli nie wyszły one idealnie. Zapewne nie raz zdarzy się, że koszulka będzie założona tył na przód bądź na lewą stronę. Warto czasem przymknąć oko na te pomyłki, niedoskonałości ubioru i pochwalić samodzielność, ewentualnie zachęcić do ich skorygowania. Każdy dorosły też kiedyś się uczył tych samych czynności i aby osiągnąć perfekcję, musiał dużo ćwiczyć. Podobnie jest z dzieckiem – nauka wymaga czasu. Z każdym dniem będzie szło mu coraz lepiej. Wyręczając dziecko w tych czynnościach, uczymy je bezradności!

Warto porozmawiać o… kulturalnym zachowaniu się przy stole

Od najmłodszych lat warto uczyć dzieci savoir-vivre’u. Może weekendy będę okazją do spożywania wspólnych posiłków, podczas których dziecko będzie mogło podpatrzeć rodziców w czasie jedzenia? Czterolatek bez problemu nakryje do stołu. Warto rozmawiać z dzieckiem o tym, jak należy spożywać posiłki, co wypada robić przy stole, a czego nie. Być może wyjście do restauracji będzie dodatkową zachętą do doskonalenia się w tej kwestii.

Warto poczytać…

 1. Krzyżanek, Dobre maniery, czyli savoir-vivre dla dzieci, Publicat
 2. Stanecka, Basia, Franek i jedzenie, Egmont
 3. Stanecka, Basia, Franek i ubieranie, Egmont

Instrukcja : ” Kącik z wodą” – w roli modelki nasza Magdalenka.

20160113_102938 1. Biorę czysty kubek

z zielonej tacy.

 

 

 

 

20160113_103225 2. Nalewam wodę .

Jak się wyleje, nie rozpaczam 🙂  ,

to tylko woda , można powycierać.

 

 

 

 

20160113_103013 3.Piję wodę , spokojnie , bez pośpiechu,

można się zakrztusić.

 

 

 

 

20160113_103050 4. Odkładam kubek na czerwoną tacę ,

jest brudny , są na nim moje bakterie.

 

 

 

 

 

TYDZIEŃ II :  ZIMA BYWA MROŹNA

Drodzy Rodzice!

Dzieci uwielbiają śnieg i zabawy na nim. Rzucanie śnieżkami, lepienie bałwana czy robienie orła na śniegu badanie  jak wygląda płatek śniegu, ocenianie ,  czy jest ciężki czy lekki, oraz podziwianie świata ,         który tak bardzo się zmienia, gdy przykrywa go biały puch ,daje im wiele radości.Podczas mroźnych dni bardzo ważny jest odpowiedni ubiór. Przedszkolaki poznawały ciepłochronne materiały oraz istotę ubierania się na cebulkę.

Wprowadzamy w świat wartości: ja, samodyscyplina…

Uczymy tego, co najważniejsze

 • Doświadczenia emocjonalno-społeczne:

– wdrażanie do życia w grupie społecznej przez wdrażanie do zgodnego współdziałania w zespole, przestrzeganie reguł oraz zasad dotyczących bezpieczeństwa.

 • Doświadczenia sensoryczno-motoryczne i poznawcze:
 • rozwijanie kreatywności przez zachęcanie do tworzenia różnorodnych kompozycji z mozaiki geometrycznej;
 • doskonalenie umiejętności budowania poprawnej gramatycznie wypowiedzi na określony temat;
 • poszerzanie wiedzy na temat zjawisk pogodowych występujących zimą;
 • rozwijanie wyobraźni i pomysłowości;
 • wdrażanie do uważnego słuchania i obserwowania, doskonalenie spostrzegawczości słuchowej;
 • poznawanie właściwości lodu na podstawie samodzielnie przeprowadzonych obserwacji, poszerzanie wiedzy na temat zjawisk występujących w otoczeniu zimą (mroźne wzory na oknach);
 • poznanie różnych rodzajów materiałów, z których wykonane są ubrania: wełna, polar, płótno, bawełna, sztuczne futro, wyodrębnianie tych, które utrzymują ciepło;
 • ćwiczenia mięśni policzków i warg, pionizacja języka, prawidłowa artykulacja głosek szumiących i ciszących ze szczególnym uwzględnieniem pracy przedniej i środkowej części języka, ćwiczenia podniebienia miękkiego, rozwijanie pojemności płuc;
 • kształcenie poczucia rytmu, kształcenie wyobraźni muzycznej i reagowania na sygnał dźwiękowy;
 • doskonalenie umiejętności przeliczania palców, używania liczebników głównych i porządkowych (w zakresie 5), tworzenie zbiorów równolicznych;
 • rozwijanie zmysłu dotyku, rozpoznawanie przedmiotów zrobionych z metalu;
 • kształcenie umiejętności układania elementów w szeregu, dobierania w pary, doskonalenie liczenia, tworzenie rytmicznego układu według wzoru;
 • wdrażanie do posługiwania się określeniami: długi, krótki, mniej, więcej.

Jak wspierać dziecko?

Mróz jest zimny, w przedszkolu zimne są przedmioty wykonane z metalu. A w domu? Może znajdziecie coś innego? Zabawa w „Co jest ciepłe, co jest zimne?” utrwali znaczenie tych słów oraz przyczyni się do rozwoju zmysłu dotyku.

Warto porozmawiać o… nazwach poszczególnych palców

W tygodniu przedszkolaki doskonaliły liczenie, posługując się palcami, poznały także nazwy każdego z nich. Warto rozmawiać o tym, jak nazywa się dany paluszek, by utrwalić zdobytą przez dziecko wiedzę.

Warto poczytać…

 1. Ch. Andersen, Królowa Śniegu, Ossolineum
 2. Bechlerowa, Zaczarowana fontanna, Nasza Księgarnia
 3. S. Berner, Zima na ulicy czereśniowej, Dwie Siostry

 

TYDZIEŃ III : ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA

Drodzy Rodzice!

Rola dziadków w życiu dziecka jest bardzo ważna. Przebywanie ze starszymi osobami oswaja przedszkolaka         z upływającym czasem, uzmysławia różnice w kondycji fizycznej oraz uczy szacunku. W minionym tygodniu dzieci wymyślały i tworzyły prezenty, którymi można obdarować dziadków, uczyły się wierszyków i piosenek na Dzień Babci i Dzień Dziadka.

Wprowadzamy w świat wartości: ja, samodyscyplina, szacunek…

Uczymy tego, co najważniejsze

 • Doświadczenia emocjonalno-społeczne:
 • przygotowywanie do życia w grupie społecznej przez nabywanie umiejętności formułowania swobodnych wypowiedzi, wdrażanie do zgodnej zabawy na ograniczonej przestrzeni, utrwalanie zasady, że mówi tylko jedna osoba;
 • uświadomienie ważnej roli dziadków w życiu dzieci, budzenie szacunku i przywiązania do członków rodziny;
 • wdrażanie do zachowania porządku w najbliższym otoczeniu;
 • zwracanie uwagi na przestrzeganie reguł oraz zasad dotyczących bezpieczeństwa;
 • nabieranie wiary we własne umiejętności, pokonywanie nieśmiałości podczas występów.
 • Doświadczenia sensoryczno-motoryczne i poznawcze:
 • wdrażanie do uważnego słuchania i obserwowania, rozwijanie spostrzegawczości słuchowej przez rozpoznawanie głosów damskich, męskich i dziecięcych, rozwijanie analizy sylabowej;
 • doskonalenie pamięci i spostrzegawczości wzrokowej, rozwijanie sprawności manualnej i ruchowej;
 • utrwalanie znajomości schematu ciała, próby rysowania postaci człowieka, wdrażanie do poprawnego używania określeń: dwie ręce, nogi; dwoje oczu, jedna głowa, jeden nos;
 • kształtowanie umiejętności klasyfikowania i odróżniania rzeczy męskich od damskich;
 • kształcenie poczucia rytmu oraz umiejętności twórczych i odtwórczych;
 • rozwijanie umiejętności właściwego artykułowania samogłosek w śpiewie i śpiewania na masce (elementy emisji głosu);
 • wzmacnianie mięśnia okrężnego warg, pionizacja języka; ćwiczenia oddechowe, utrwalanie prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie fazy wydechu;
 • utrwalenie nazw i rozpoznawanie figur geometrycznych;
 • rozwijanie umiejętności odwzorowywania kompozycji – mozaiki geometrycznej;
 • rozwijanie umiejętności przesypywania sypkich materiałów.

Jak wspierać dziecko?

Warto pomóc w przygotowaniach do spotkania z dziadkami w przedszkolu, ćwicząc z dzieckiem wiersze oraz zachęcając do śpiewania piosenek na tę okazję. Kiedy dziecko będzie pewne tego, że zna swoją kwestię – będzie mu nieco łatwiej wystąpić przed tak liczną i ważną publicznością.

Warto porozmawiać o… powinowactwie rodzinnym

Temat związany z dziadkami może być dobrym początkiem do rozmowy na temat pokrewieństwa. Warto np. przejrzeć zdjęcia i porozmawiać na temat osób z bliskiej rodziny: dziadków oraz cioć i wujków (rodzeństwa rodziców), kim są dla dzieci, kim – dla rodziców, gdzie mieszkają, utrwalić ich imiona.

Warto poczytać…

 1. Lum, Co!?, Tatarak
 2. Lobe, Babcia na jabłoni, Dwie Siostry
 3. Piątkowska, Dziadek na huśtawce, Bis
 4. Skarżyńska, Babcia na hulajnodze, Nasza Księgarnia
 5. Stanecka, Świat według dziadka, W drodze

Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka : ” Bal w pokoiku lal.”

DSC_0404DSC_0427

DSC_0489 DSC_0455

 

TYDZIEŃ IV  : ZIMĄ PAMIĘTAMY O PTAKACH

Drodzy Rodzice!

Zimą niektóre zwierzęta śpią, inne dzięki zgromadzonym zapasom mogą przetrwać tę porę roku. Część ptaków odleciała do ciepłych krajów, ale niektóre zostały z nami. W związku z tym, że zimą trudno jest znaleźć ptakom pożywienie, w minionym tygodniu przedszkolaki zapoznały się z tematem ich dokarmiania. Poznały nazwy ptaków (wróbel, gołąb, sikora, wrona), wygląd, zwyczaje oraz preferencje, jeśli chodzi o rodzaj pokarmu. Przedszkolaki wdrożone zostały do odpowiedzialności za ptaki przylatujące do przedszkolnego karmnika przez codzienne ich dokarmianie.

Wprowadzamy w świat wartości: ja, samodyscyplina, kultura rozmowy, odpowiedzialność…

Uczymy tego, co najważniejsze

 • Doświadczenia emocjonalno-społeczne:
 • przygotowywanie do życia w grupie społecznej przez wdrażanie do zgodnej zabawy wspólnymi zabawkami, do spokojnego oczekiwania na swoją kolej w czasie wypowiedzi kolegów i koleżanek;
 • udział w prostej inscenizacji z podziałem na role;
 • wdrażanie do poszanowania pracy kolegów i koleżanek;
 • zwracanie uwagi na przestrzeganie reguł oraz zasad dotyczących bezpieczeństwa.
 • Doświadczenia sensoryczno-motoryczne i poznawcze:
 • rozpoznawanie i nazywanie: wróbla, gołębia, sikory i wrony, różnicowanie wielkości: duży – mały, grupowanie elementów według wielkości;
 • doskonalenie liczenia w dostępnym zakresie;
 • wdrażanie do uważnego słuchania i obserwowania, rozwijanie spostrzegawczości słuchowej, doskonalenie syntezy sylabowej;
 • rozumienie określeń: w, obok, na;
 • doskonalenie sprawności manualnej;
 • wdrażanie do zachowywania prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie fazy wydechu, rozszerzanie wydolności oddechowej płuc, ćwiczenia narządów artykulacyjnych na wyrażeniach onomatopeicznych ze szczególnym zwróceniem uwagi na mięśnie podniebienia miękkiego i tylnej części języka;
 • rozumienie potrzeby dokarmiania ptaków w zimie;
 • wdrażanie do reagowania ruchem na zmiany tempa, śpiewem na umówiony gest;
 • rozwijanie pamięci i spostrzegawczości wzrokowej;
 • poznanie elementów, z których składa się karmnik;
 • ustalanie kolejności wydarzeń i używanie określeń z tym związanych: na początku, najpierw, potem, następnie, na koniec;
 • ćwiczenia w przeliczaniu w zakresie 5;
 • wprowadzanie dzieci w sens rozwiązywania zadań z treścią wymagających dodawania i odejmowania;
 • odwzorowywanie układu elementów z figur geometrycznych, wdrażanie do estetycznego wykonania pracy;
 • rozwijanie umiejętności układania prostych figur geometrycznych z patyczków oraz komponowania obrazka z różnorodnych elementów;
 • doskonalenie logicznego myślenia;
 • wdrażanie do prawidłowego trzymania kredki.

Jak wspierać dziecko?

Warto przy różnych okazjach powtarzać nazwy poznanych ptaków. Ptaki, które dziecko poznało w przedszkolu, czyli wróbel, sikora, wrona i gołąb, można spotkać prawie wszędzie. Powtarzając ich nazwy, podpytując o upodobania w kwestii jedzenia, dorosły przyczyni się do utrwalenia tej wiedzy na długi czas.

Warto porozmawiać o… ptakach zimą

W przedszkolu dzieci zaczęły dokarmiać ptaki. Codziennie dają im ziarenka czy inne przysmaki. Może warto zrobić rodzinną naradę i wspólnie z dzieckiem poszukać sposobów na dokarmianie ptaków zimą. Może uda się znaleźć takie miejsce, w którym będzie można powiesić wspólnie zrobiony lub kupiony karmnik, lub po prostu regularnie wysypywać ziarenka w miejscu, gdzie jest dużo ptaków. Warto uświadomić dziecku, jak ważne są ptaki i jak trudno im znaleźć zimą pokarm.

Warto poczytać…

 1. Kruszewicz, O ptakach, Multico