↑ Powrót do KRASNOLUDKI

grudzień 2015

TYDZIEŃ 13. GDY ODWIEDZI NAS ŚWIĘTY MIKOŁAJ

Drodzy Rodzice!
Przyszedł grudzień, a z nim temat Świętego Mikołaja – osoby wyczekiwanej przez mniejsze i większe dzieci. W oczekiwaniu na mikołajki przedszkolaki przygotowały prace plastyczne (np. lepiły Mikołaja z masy solnej), uczyły się piosenki o Mikołaju, rozmawiały o wymarzonych prezentach oraz przygotowały kartkę świąteczną dla niego.
Wprowadzamy w świat wartości: ja, samodyscyplina…
Uczymy tego, co najważniejsze
• Doświadczenia emocjonalno-społeczne:
– kształtowanie nawyku mycia rąk po zabawie i przed posiłkiem;
– wdrażanie do życia w grupie społecznej przez naukę czerpania radości ze wspólnej zabawy, przestrzegania reguł oraz zasad dotyczących bezpieczeństwa;
– kształtowanie nawyku zachowywania porządku w najbliższym otoczeniu;
– pokonywanie nieśmiałości w czasie występów na forum grupy.
• Doświadczenia sensoryczno-motoryczne i poznawcze:
– wdrażanie do uważnego słuchania i obserwowania, rozwijanie sprawności ruchowej;
– rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała, doskonalenie wyobraźni ruchowej przez naśladowanie ruchem czynności wykonywanych przez Mikołaja;
– doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej i sprawności manualnej;
– usprawnianie ruchomych narządów artykulacyjnych;
– kształtowanie umiejętności formułowania prostych wypowiedzi zrozumiałych dla otoczenia;
– wdrażanie do właściwego trzymania kredki, rozwijanie kreatywności przez tworzenie budowli i kompozycji według własnych pomysłów, umiejętności modelowania prostych kształtów z masy solnej;
– doskonalenie liczenia w dostępnym zakresie;
– wdrażanie do używania określeń: mały, mniejszy, najmniejszy, duży, większy, największy, oraz porządkowanie obiektów w sekwencje rosnące lub malejące;
– poznanie instrumentu perkusyjnego – janczary, rozróżnianie natężenia dźwięku: cicho – głośno;
– rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, słuchowo-ruchowej oraz zmysłu dotyku.
Jak wspierać dziecko?
Rozmawiając o Mikołaju i wymarzonych prezentach, dzieci mówiły o swoich pragnieniach. Z pewnością temat ten niejednokrotnie będzie poruszany i w domu. Warto napisać wspólnie z dzieckiem list do Mikołaja, do którego maluch narysuje piękny rysunek (a może rysunki). Doskonalenie sprawności manualnej jest bardzo ważne w tym wieku, a taki list będzie połączeniem przyjemnego z pożytecznym.
Warto porozmawiać o… dobroczynności
Może temat prezentów świątecznych czy mikołajkowych skłoni rodziny do pochylenia się nad losem dzieci z ubogich rodzin. Co roku organizowane są akcje społeczne, w których zachęca się ludzi do przygotowywania paczek z prezentami bądź kupowania określonych produktów dla najuboższych. Warto uwrażliwiać dzieci od najmłodszych lat na los innych i zachęcać do dobroczynności i pomocy.

Warto poczytać…
M. Majaluoma, Tato, kiedy przyjdzie Święty Mikołaj?, Bona
M. Niemycki, Święty Mikołaj wchodzi kominem, Skrzat
Praca zbiorowa, Bajki od św. Mikołaja, Zielona Sowa
N. Usenko, Mikołajek, Sara

 

20151207_092213 20151207_092215 20151207_092221

DZIĘKUJEMY MAMIE TOMKA ZA WŁĄCZENIE SIĘ W AKCJĘ CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM.

20151202_124821

DZIĘKUJEMY RODZICOM TOMKA I IGORA, DZIĘKI KTÓRYM MAMY AKWARIUM W PRZEDSZKOLU.

DSC_0461

TYDZIEŃ 14. CORAZ WIĘCEJ UMIEM

Drodzy Rodzice!

Dwu- i trzylatki, chcąc być niezależne, często domagają się wykonania określonej czynności samemu. Zadaniem dorosłych jest wspieranie dziecka w rozwoju, dlatego warto podtrzymywać ten pęd. Istnieją cztery kroki w nauce samodzielności dziecka: nie śpiesz się, nie wyręczaj we wszystkim, daj prawo do decyzji (np. wybór między dwiema parami spodni), jedna strategia dorosłych. Praca nad tą kwestią bywa trudna i żmudna, ale efektem, oprócz osiągnięcia tej samodzielności, jest lepsza samoocena dziecka, poczucie własnej wartości.
Wprowadzamy w świat wartości: ja, samodyscyplina, współpraca, samodzielność…
Uczymy tego, co najważniejsze
• Doświadczenia emocjonalno-społeczne:
– wdrażanie do życia w grupie społecznej przez naukę zgodnej zabawy wspólnymi zabawkami, przestrzegania reguł oraz zasad dotyczących bezpieczeństwa, zgodnego współdziałania w zespole;
– zapoznanie ze sposobem właściwego zachowania przy stole oraz wdrażanie do takiego zachowania.
• Doświadczenia sensoryczno-motoryczne i poznawcze:
– utrwalanie nazw ubrań i kolejności ich wkładania, rozwijanie sprawności manualnej;
– posługiwanie się określeniami: najpierw (przedtem), później (potem), rozumienie związku pomiędzy sposobem ubierania się a temperaturą otoczenia;
– wdrażanie do uważnego słuchania i obserwowania, rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała;
– doskonalenie pamięci i spostrzegawczości wzrokowej;
– doskonalenie umiejętności wyodrębniania i nazywania wielkości przeciwstawnych: duży – mały, grupowanie przedmiotów ze względu na ich wielkość;
– rozwijanie wydolności oddechowej, wdrażanie do zachowywania prawidłowego toru oddechowego, usprawnianie ruchomych części aparatu mowy.
Jak wspierać dziecko?
Warto wykorzystać dążenie trzylatka do tego, że wiele rzeczy chce robić samodzielnie oraz że jest dumny ze swoich osiągnięć, nawet jeśli nie wyszły one idealnie. Bardzo istotne jest doskonalenie samodzielności dziecka podczas czynności samoobsługowych. Zapewne nie raz zdarzy się, że koszulka będzie założona tyłem na przód bądź na lewą stronę. Warto czasem przymknąć oko na te pomyłki, „niedoskonałości” ubioru, a pochwalić samodzielność, ewentualnie zachęcić do skorygowania. Każdy dorosły też kiedyś się uczył tych samych czynności i aby osiągnąć doskonałość musiał dużo ćwiczyć. Podobnie jest z dzieckiem – nauka wymaga czasu. Z każdym dniem będzie szło coraz lepiej. Wyręczając dziecko w tych czynnościach, uczymy je bezradności.
Warto porozmawiać o… kulturalnym zachowaniu się przy stole
Od najmłodszych lat warto uczyć dzieci savoir-vivre’u. Może weekendy będą okazją do spożywania wspólnych posiłków, podczas których dziecko będzie mogło podpatrzeć rodziców w czasie konsumpcji. Bardzo ważnym nawykiem kształtowanym w dzieciństwie jest miejsce, w którym się zjada pożywienie. Warto dbać o to, by był to stół, a nie sofa przed telewizorem. Warto rozmawiać z dzieckiem o tym, jak należy spożywać posiłki, co wypada robić przy stole, a czego nie.
Warto poczytać…
J. Krzyżanek, Dobre maniery, czyli savoir-vivre dla dzieci, Publicat
Z. Stanecka, Basia, Franek i jedzenie, Egmont Polska
Z. Stanecka, Basia, Franek i ubieranie, Egmont Polska

 

WARSZTATY ADWENTOWE

DZIĘKUJEMY MAMIE TOMKA ZA PRZEDSTAWIENIE NAM ŚWIĄTECZNEGO OPOWIADANIA.

 

DSC_0470

GRUPA MALUSZKÓW DZIĘKUJE WSZYSTKIM RODZICOM ZA POMOC W ZORGANIZOWANIU WIECZORU ADWENTOWEGO, ZA PYSZNE CIASTO, PIERNIKI, OZDOBY, TALERZYKI I SERWETKI, MANDARYNKI ORAZ ZA MILE SPĘDZONY CZAS.

 

Wizyta strażaków – DZIĘKUJEMY MAMIE ARIANY ZA ZORGANIZOWANIE SPOTKANIA

DSC_0517 DSC_0534 DSC_0537 DSC_0576 DSC_0588 DSC_0608 DSC_0647

TYDZIEŃ 15. ŚWIĘTA TUŻ-TUŻ

 

Drodzy Rodzice!

 

Święta Bożego Narodzenia to czas oczekiwany przez dużych i małych. Wystawy sklepowe, ogrody przed domami, okna – wszystko nabiera świątecznego nastroju. Bardzo istotną kwestią jest zaznajamianie dzieci z tradycją i obyczajami związanymi z uroczystościami mniejszymi i większymi, narodowymi i religijnymi – tego typu działanie kształtuje toż- samość narodową oraz wprowadza w sferę tradycji i kultury. W minionym tygodniu przedszkolaki przygotowywały się do świąt, tworząc dekoracje choinkowe, ubierając choinkę i ucząc się kolęd. Wszystkie te czynności sprawiły, że w przedszkolu zapanowała iście świąteczna atmosfera.

Wprowadzamy w świat wartości: ja, samodyscyplina, uprzejmość…

Uczymy tego, co najważniejsze

 • Doświadczenia emocjonalno-społeczne:
 • kształtowanie nawyku mycia rąk po zabawie i przed posiłkiem;
 • wdrażanie do życia w grupie społecznej przez naukę czerpania radości ze wspólnej zabawy, przestrzegania reguł oraz zasad dotyczących bezpieczeństwa, stosowania zwrotów grzecznościowych.
 • Doświadczenia sensoryczno-motoryczne i poznawcze:
 • rozwijanie spostrzegawczości słuchowej;
 • wdrażanie do uważnego słuchania i obserwowania, rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała;
 • rozumienie określeń: błyszczący, kruchy, delikatny, na górze – wysoko i na dole – nisko; uświadomienie konieczności ostrożnego obchodzenia się z ozdobami choinkowymi ze względu na ich kruchość, delikatność;
 • doskonalenie umiejętności różnicowania wielkości i długości oraz stosowania określeń: duży – mały, krótki – długi;
 • rozwijanie sprawności manualnej;
 • zapoznanie z tradycją śpiewania kolęd w czasie świąt Bożego Narodzenia;
 • kształcenie wyobraźni ruchowej, wrażliwości na dźwięk i reakcji na sygnał muzyczny;
 • poznanie drzewa iglastego, rozwijanie zmysłów dotyku i węchu, rozumienie znaczenia wody w życiu roślin;
 • kształtowanie umiejętności dostrzegania, odwzorowywania i kontynuowania regularności i rytmów;
 • rozwijanie spostrzegawczości, utrwalenie znajomości kolorów;
 • ćwiczenia usprawniające mięśnie języka oraz wzmacniające mięśnie okrężne warg, utrwalanie nawyku oddychania prawidłowym torem oddechowym, ćwiczenie podparcia oddechowego;
 • zapoznanie z tradycjami świąt Bożego Narodzenia – zwyczajem wysyłania kartek świątecznych do osób bliskich, śpiewania kolęd w czasie świąt;
 • rozwijanie ogólnej sprawności i zwinności.

Jak wspierać dziecko?

Czynności związane z przygotowywaniami do świąt Bożego Narodzenia mogą być dobrą okazją do doskonalenia umiejętności określania położenia różnego rodzaju przedmiotów w przestrzeni, np. bombek. Kiedy ubieramy choinkę, warto zachęcać dziecko do tego, by mówiło, gdzie ozdoba będzie wisiała – niech przedszkolak werbalizuje swoje zamierzenia, a wtedy słowa typu: wysoko nisko, z przodu z tyłu, po prawej po lewej, staną się naturalnym sposobem komunikacji.

Warto porozmawiać o… tradycji świąt Bożego Narodzenia

W święta Bożego Narodzenia często bardziej przywiązuje się wagę do choinki, Świętego Mikołaja i prezentów niż do istoty tych świąt – narodzenia Jezusa. Warto zwrócić uwagę na nazwę tych świąt (Boże Narodzenie) i wrócić do korzeni, czyli porozmawiać z dzieckiem o tym, co wydarzyło się dawno temu w Betlejem. Wyjaśnijmy przedszkolakowi, dlaczego obchodzimy te święta. Niech historia narodzin Jezusa nie będzie mu znana jedynie z kolęd.

Warto poczytać…

Janosh, Wigilia misia i tygryska, Znak

 1. Krzyżanek, Jak czekać na święta Bożego Narodzenia?, WAM
 2. Napp, Pan Brumm obchodzi Boże Narodzenie, Bona

Praca zbiorowa, Biblia dla przedszkolaków, Vocatio

 

 

 


TYDZIEŃ 16. ZAWITAŁA DO NAS ZIMA

 

Drodzy Rodzice!                                                                                                                                                              

Dzieci uwielbiają śnieg i zabawy na nim. Rzucanie śnieżkami, lepienie bałwana czy robienie orła daje im wiele radości. I chociaż zima bywa różna – ze śniegiem i bez – to w minionym tygodniu przedszkolaki pogłębiały swą wiedzę oraz doświadczenia związane ze śnieżną zimą. Badały, jak wygląda płatek śniegu, oceniając, czy jest ciężki, czy lekki, oraz podziwiały świat, który tak bardzo się zmienia, gdy przykrywa go biały puch.

Wprowadzamy w świat wartości: ja, samodyscyplina, uwrażliwianie na piękno…

Uczymy tego, co najważniejsze

 • Doświadczenia emocjonalno-społeczne:
 • wdrażanie do życia w grupie społecznej przez naukę czerpania radości ze wspólnej zabawy, przestrzegania reguł oraz zasad dotyczących bezpieczeństwa oraz umiejętności pracy w grupie;
 • rozwijanie umiejętności budowania wypowiedzi zrozumiałej dla otoczenia;
 • kształtowanie nawyku mycia rąk po zabawie i przed posiłkiem;
 • rozwijanie zainteresowania książką;
 • czerpanie radości ze śpiewania i zabaw przy muzyce.
 • Doświadczenia sensoryczno-motoryczne i poznawcze:
 • rozwijanie zainteresowania książką;
 • wdrażanie do uważnego słuchania i obserwowania, doskonalenie spostrzegawczości słuchowej, doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała;
 • wyjaśnienie określeń: najmniejszy – największy;
 • zyskiwanie odwagi w malowaniu palcem;
 • ćwiczenie artykulacyjne na wyrazach dźwiękonaśladowczych, utrwalanie prawidłowych nawyków oddechowych, wydłużanie fazy wydechu;
 • rozwijanie poczucia rytmu, gra na instrumencie perkusyjnym (bębenek);
 • uwrażliwianie na piękno zimowego krajobrazu, poznawanie właściwości śniegu;
 • rozwijanie sprawności manualnej, koordynacji wzrokowo-ruchowej i umiejętności obserwacji;
 • doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej i dokładności przez dopasowywanie elementów;
 • wdrażanie do używania określeń, zwrotów i wyrażeń: lekki, lżejszy, ciężki, cięższy, unoszą do góry, opadają na dół, wirują wkoło, w koszu, poza koszem, porządkowanie elementów od najlżejszego do najcięższego;
 • rozwijanie ekspresji twórczej;
 • porównywanie liczebności zbiorów przez dobieranie elementów w pary, rozumienie określenia tyle samo.

Jak wspierać dziecko?

Rozwój fizyczny trzylatka jest już na takim poziomie, że dziecko coraz więcej rzeczy potrafi zrobić samo, ma bardzo dużo energii, którą doskonale można wykorzystać zimą podczas zabawy na śniegu. Warto rozwijać równowagę, siłę, celność w czasie zabaw na świeżym powietrzu. Dziecko bardzo potrzebuje ruchu, dlatego warto wspólnie zbudować igloo, babki ze śniegu lub urządzić bitwę na śnieżki.

 

Warto porozmawiać o… niejedzeniu śniegu

Biały puszek zachęca każdego do zabawy. Bardzo często podczas zimowych spacerów dziecko zaczyna jeść śnieg. Warto porozmawiać z nim na ten temat. Eksperyment z przyniesionym śniegiem z dworu (w przezroczystym pojemniku) i obejrzenie śniegu po roztopieniu może być silnym argumentem za tym, że śniegu jeść nie wolno.

Warto poczytać…

R.S. Berner, Zima na ulicy Czereśniowej, Dwie Siostry

 1. Jansson, Zima Muminków, Nasza Księgarnia

Ch. Tielmann, Maks zimą, Media Rodzina

 

GWIAZDOR W PRZEDSZKOLU

13

WIGILIA PRZEDSZKOLNA I UDZIAŁ W JASEŁKACH GRUPY STARSZAKÓW

 

DSC_0757