↑ Powrót do KRASNOLUDKI

listopad 2015

TYDZIEŃ 9. DESZCZ, DESZCZ, DESZCZ…

Drodzy Rodzice!

Czasem piękno jesieni przysłania deszczowa pogoda. Ale jesienna szaruga nie przeniosła się w żadnym stopniu do przedszkola! W minionym tygodniu dzieci poznały różne rodzaje deszczu, uczyły się, co zwiastują chmury. Przedszkolaki dowiedziały się, jak należy się ubrać, aby nie zmoknąć. Tematy związane z deszczem były wspaniałą okazją do doskonalenia poczucia rytmu oraz ćwiczeń mięśni narządów mowy (głównie w ćwiczeniach ortofonicznych i przy wymawianiu wyrazów dźwiękonaśladowczych).
Wprowadzamy w świat wartości: ja, samodyscyplina, współdziałanie…
Uczymy tego, co najważniejsze
• Doświadczenia emocjonalno-społeczne:
– wdrażanie do przestrzegania reguł, zasad dotyczących bezpieczeństwa oraz zgodnej zabawy;
– kształtowanie zwyczaju odkładania zabawek na wyznaczone, stałe miejsce;
– rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie;
– kształtowanie nawyku mycia rąk po zabawie i przed posiłkiem.
• Doświadczenia sensoryczno-motoryczne i poznawcze:
– wdrażanie do uważnego słuchania i wykonywania poleceń;
– doskonalenie pamięci i spostrzegawczości wzrokowej, rozwijanie sprawności manualnej;
– wdrażanie do posługiwania się nazwami kolorów podstawowych i określeniami duży – mały; grupowanie elemen- tów według wielkości;
– kształcenie wyobraźni twórczej, rozwijanie poczucia rytmu;
– rozwijanie spostrzegawczości słuchowej, koordynacji słuchowo-ruchowej;
– wzbogacenie słownika o wyrazy określające wiatr i deszcz;
– rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała;
– dostrzeganie i kontynuowanie regularności i rytmów;
– doskonalenie umiejętności liczenia, porównywanie liczebności przez dobieranie elementów w pary, rozumienie określeń: mniej, więcej;
– kształtowanie umiejętności ilustrowania treści prostego opowiadania;
– ćwiczenia mięśni narządów mowy na zgłoskach: fiu, szu, kra, kap;
– opowiadanie historyjki obrazkowej i używanie określeń: na początku, potem, na koniec.
Jak wspierać dziecko?
Jesienią na dworze bywa szaro i mokro. Taka pogoda może być pretekstem do tworzenia deszczowych prac – potrzebne są tylko: duża kartka, farby (najlepiej akwarele), pędzle i kubek z wodą. Podczas takiej artystycznej pracy można utrwalać z dzieckiem określenia opisujące deszcz, a przy okazji ćwiczyć jego koordynację wzrokowo-ruchową, motorykę małą oraz kreatywność.
Warto porozmawiać o… ubraniu na deszczowe dni
W mokre jesienne dni niezbędne jest odpowiednie ubranie, które ochroni przed deszczem. Warto porozmawiać z dzieckiem o tym, jaki strój jest najlepszy na niepogodę. Kalosze, płaszcz przeciwdeszczowy lub kurtka i parasolka okażą się idealne. Przedszkolaki, zajęte zabawą, czasami zapominają, że nie każde buty nadają się do brodzenia w kałuży. Dobrze jest uświadamiać dzieciom różnice w obuwiu oraz zalety kaloszy podczas słoty.
Warto poczytać…
Z. Stanecka, Basia i przedszkole, Egmont Polska

 

DZIĘKUJEMY MAMIE ALICJI ZA WSPÓŁPRACĘ PODCZAS REALIZACJI PROJEKTU

,,CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM”.

DZIĘKUJEMY DAWIDOWI RUSZKOWSKIEMU Z KL.VI , KTÓRY PRZECZYTAŁ NAM BAJKĘ ,,KOT W BUTACH”.

20151106_103448 20151106_104228

TYDZIEŃ 10. GDY ROBI SIĘ CORAZ CHŁODNIEJ

 

Drodzy Rodzice!

Pogoda zmienia się z dnia na dzień. Drzewa pogubiły liście. Dni się skracają, a na dworze jest zimno i mokro. W minionym tygodniu dzieci dowiedziały się, jak ważny jest dobór odpowiedniego stroju do zmieniających się warunków atmosferycznych. Utrwalały kolejność zakładania poszczególnych części garderoby, dzięki którym będzie im ciepło nawet w bardzo chłodne dni. Wyposażone w tę wiedzę odważnie czekają na zimę.

Wprowadzamy w świat wartości: ja, samodyscyplina, pomaganie innym…

Uczymy tego, co najważniejsze

 • Doświadczenia emocjonalno-społeczne:
 • wdrażanie do przestrzegania reguł zabawy oraz zasad dotyczących bezpieczeństwa; czerpanie radości ze wspólnej zabawy;
 • kształtowanie nawyku mycia rąk po zabawie i przed posiłkiem;
 • wdrażanie do porozumiewania się umiarkowanym głosem;
 • zachęcanie do pomagania sobie nawzajem w codziennych sytuacjach;
 • wdrażanie do poruszania się w korowodzie.
 • Doświadczenia sensoryczno-motoryczne i poznawcze:
 • wdrażanie do uważnego słuchania, obserwowania i wykonywania poleceń;
 • rozwijanie sprawności ruchowej i manualnej;
 • wdrażanie do rozumienia i posługiwania się słowami: dzień, noc, zapasy;
 • doskonalenie pamięci i spostrzegawczości wzrokowej;
 • ćwiczenie mięśni narządów mowy na zgłoskach: hop, tralala; ćwiczenia warg i języka, podparcia oddechowego, utrwalanie nawyku oddychania prawidłowym torem oddechowym;
 • rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała;
 • rozwijanie umiejętności klasyfikacji i określania cech wielkościowych: długi, krótki;
 • rozumienie potrzeby doboru ubrania do warunków atmosferycznych;
 • kształtowanie umiejętności kontynuowania i tworzenia prostych rytmów (regularności), w których powtarza się sekwencja 2-wyrazowa, dostrzeganie stałego następstwa dni i nocy;
 • rozwijanie umiejętności modelowania prostych kształtów z plasteliny;
 • kształcenie orientacji w schemacie własnego ciała.

Jak wspierać dziecko?

Przedszkolaki rozwijały i utrwalały w tym tygodniu wiedzę o tym, jak ważne jest ciepłe ubranie w chłodne dni. Wiedza bez ćwiczeń praktycznych pozostaje jednak tylko teorią. Warto podczas wychodzenia z dzieckiem na zewnątrz zachęcić je do tego, aby samo spróbowało wybrać, stosownie do pogody, ubranie oraz je założyło. Bycie wsparciem w tych czynnościach (bez wyręczania) uczy przedszkolaka samodzielności, a samodzielność buduje mu poczucie własnej wartości.

Warto porozmawiać o… domowych zapasach na zimę

Przyjemnie w zimowy wieczór jest delektować się smakiem lata. Warto porozmawiać z dzieckiem o zapasach, które można przygotowywać na zimę oraz o tych, które przygotowuje się w jego domu rodzinnym. Być może będzie to oka- zja do degustacji i odkrycia nowych smaków lub zamknięcia np. jabłek w słoiki. Może przy okazji powstaną wspólnie wykonane etykiety?

Warto poczytać…

R.S. Berner, Jesień na ulicy Czereśniowej, Dwie Siostry

 1. Królak, Z działki, z lasu i takie tam, Dwie Siostry
 2. Przewoźniak, Agatka na tropach jesieni, Publicat

 

Pada, pada deszczyk pada , deszczu już za wiele

pójdę do przedszkola, bo mi tam weselej….

20151113_092144 20151113_092204 20151113_092207

 

DZIĘKUJEMY OLKOWI Z KLASY VI ZA WŁĄCZENIE SIĘ W AKCJĘ CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM.

20151113_103446

 

 

 

 

Dziękujemy tacie Michaliny za zorganizowanie wspólnego sadzenia roślin cebulowych oraz za działalność związaną z powstawaniem placu dla przedszkolaków.

DSC_0166 DSC_0165 DSC_0178

 

Dziękujemy mamie Tomka za przeprowadzenie zajęć z dziećmi, podczas których sadzili rośliny doniczkowe.

DSC_0208 DSC_0212DSC_0206

 

DSC_0203

DSC_0205DSC_0196

DSC_0186

DZIĘKUJEMY WERONICE Z VI B ZA WŁĄCZENIE SIĘ W AKCJĘ CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM.

TYDZIEŃ 12. CZYSTE PRZEDSZKOLAKI

 

Drodzy Rodzice!

 

Każda rzecz, której dotykamy w ciągu dnia, pokryta jest bakteriami. Na jednych przedmiotach jest ich trochę mniej, a na innych więcej. Myjąc ręce, dbamy o swoje zdrowie. Dzieci nie mają takiej świadomości jak osoby dorosłe, w związku z tym kwestia edukacji w tej dziedzinie jest niezmiernie istotna. Dbałości o higienę osobistą był poświęcony mijający tydzień. Przedszkolaki uczyły się, jak dobrze myć ręce (w teorii – krok po kroku – i w praktyce), dowiedziały się także, dlaczego tak istotną kwestią jest to, aby każdy korzystał wyłącznie ze swoich przyborów toaletowych.

Wprowadzamy w świat wartości: ja, samodyscyplina…

Uczymy tego, co najważniejsze

 • Doświadczenia emocjonalno-społeczne:
 • rozwijanie wiedzy na temat wagi przestrzegania zasad higieny osobistej, wdrażanie do dbania o swój wygląd, rozumienie konieczności używania swoich przyborów, tj. grzebienia, ręcznika, szczoteczki;
 • wdrażanie do dbałości o czystość rąk, wykorzystanie zdobytych wiadomości w praktycznym działaniu – etapy mycia rąk, wycieranie rąk we własny ręcznik, oszczędne korzystanie z wody;
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania i rozumienia treści przekazywanych niewerbalnie;
 • wdrażanie do życia w grupie społecznej przez naukę czerpania radości ze wspólnej zabawy, przestrzegania reguł oraz zasad dotyczących bezpieczeństwa;
 • kształtowanie nawyku porozumiewania się umiarkowanym głosem.
 • Doświadczenia sensoryczno-motoryczne i poznawcze:
 • wdrażanie do uważnego słuchania i obserwowania;
 • rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała;
 • rozwijanie spostrzegawczości, pamięci wzrokowej i sprawności manualnej;
 • doskonalenie umiejętności wiązania opisu słownego z przedmiotem; wdrażanie do uważnego obserwowania i naśladowania ruchów drugiej osoby;
 • kształcenie poczucia rytmu i wyobraźni muzycznej;
 • utrwalanie nazw przyborów toaletowych;
 • doskonalenie umiejętności wykorzystywania określeń opisujących kolejność wykonywanych czynności: na początku, potem, na końcu – ustalanie kolejności czynności mycia się;
 • kształtowanie umiejętności grupowania przedmiotów według przeznaczenia;
 • ćwiczenia aparatu artykulacyjnego przez powtarzanie wyrażeń onomatopeicznych;
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się narzędziami rysunkowymi i malarskimi;
 • doskonalenie umiejętności różnicowania wielkości: duży, mały – dobieranie par takich samych ręczników różniących się wielkością;
 • wdrażanie do rozpoznawania i nazywania przyborów toaletowych, dobieranie w pary przedmiotów funkcjonalnie ze sobą powiązanych.

Jak wspierać dziecko?

Dbałość o higienę osobistą jest niezmiernie istotną kwestią. Warto wyrabiać u dzieci dobre nawyki i wciąż je utrwalać w codziennych sytuacjach. Bywa, że dzieci są wyręczane przez rodziców w wielu momentach dnia codziennego, co powoduje brak autorefleksji na temat np. czystości rąk. Bez wątpienia zaprocentuje edukacja malucha w tej kwestii, rozwijajmy w dzieciach myślenie przyczynowo-skutkowe: „Mam brudne ręce?” – „Co powinienem zrobić?”. Niech mycie rąk nie będzie odgórnym nakazem, ale wypracowanym nawykiem. Jednocząc działania w domu i w przedszko- lu, wspólnie osiągniemy pożądany sukces.

Warto porozmawiać o… wadze mycia rąk po skorzystaniu z toalety

Bardzo ważnym nawykiem, który bez wątpienia warto wyrobić w dziecku, jest mycie rąk po skorzystaniu z toalety. Bakterie kałowe szybko się namnażają i są bardzo szkodliwe, dlatego trzeba uświadamiać dziecku konieczność mycia rąk i utrwalać ten dobry zwyczaj.

Warto poczytać…

 1. Drabik, Umyj się, świnko!, Skrzat
 2. Krzyżanek, Poradnik Gabrysi i Kajtka. Zdrowie i ubranie, Święty Wojciech
 3. Lipka-Sztarbałło, Łazienkowe pytania, Ezop
 4. Royston, Dlaczego myjemy zęby?, Wilga

 

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

DSC_0365 DSC_0349 DSC_0339 DSC_0256 DSC_0253 DSC_0216 DSC_0220 DSC_0251

 

TEATR CIENI LATARENKA

DSC_0442 DSC_0448

ANDRZEJKI

DSC_0498

DZIĘKUJEMY MAMIE HUBERTA RYBKI ZA PYSZNE CIASTO MARCHEWKOWE ORAZ BALONY DLA DZIECI:)

 

 

DZIĘKUJEMY ADRIANNIE Z KLASY VI ZA WŁĄCZENIE SIĘ W AKCJĘ CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM I PRZECZYTANIE NAM ,,CZERWONEGO KAPTURKA” ORAZ ,,PINOKIO”.20151127_103207

DZIĘKUJEMY MAMIE TOMKA ZA WŁĄCZENIE SIĘ W AKCJĘ CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM.

 

 

 

 

20151202_124821