↑ Powrót do KRASNOLUDKI

styczeń 2016

TYDZIEŃ 17. MROŹNA ZIMA

Drodzy Rodzice!

Mróz oraz jego wpływ na otaczający nas świat był tematem minionego tygodnia. Dzieci dowiedziały się, jak powstają m.in. sople lodu, oraz zobaczyły na zdjęciach szyby pomalowane mrozem. Same mogły się wcielić w rolę mrozu, malując okna. Przedszkolaki poznały zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla zimy oraz zrozumiały, dlaczego w mroźne dni ważny jest odpowiedni ubiór.
Wprowadzamy w świat wartości: ja, samodyscyplina, współdziałanie…
Uczymy tego, co najważniejsze
• Doświadczenia emocjonalno-społeczne:
– wdrażanie do życia w grupie społecznej przez zgodną zabawę na ograniczonej przestrzeni, przestrzeganie reguł oraz zasad bezpieczeństwa, zgodne współdziałanie w zespole;
– kształtowanie nawyku mycia rąk po zabawie i przed posiłkiem.
• Doświadczenia sensoryczno-motoryczne i poznawcze:
– rozwijanie kreatywności przez zachęcanie do tworzenia różnorodnych kompozycji z mozaiki geometrycznej i z klocków;
– doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej i sprawności manualnej;
– wdrażanie do doprowadzania pracy do końca;
– doskonalenie umiejętności budowania wypowiedzi poprawnej gramatycznie;
– wdrażanie do uważnego słuchania i obserwowania;
– dostrzeganie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy, rozumienie konieczności ciepłego ubierania się w zimie;
– wyrabianie umiejętności powtarzania prostego rytmu za pomocą instrumentów perkusyjnych, kształcenie wyobraźni przez połączenie śpiewu piosenki z elementem ruchu;
– doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała;
– rozumienie określenia para;
– doskonalenie umiejętności przeliczania palców, używania liczebników głównych i porządkowych, określenia tyle samo;
– rozwijanie ekspresji twórczej i umiejętności tworzenia abstrakcyjnych form;
– ćwiczenia ruchomych narządów artykulacyjnych – usprawnianie warg, policzków i mięśni języka, ćwiczenia pionizujące język;
– rozumienie wyrażenia sople lodowe, rozumienie niebezpieczeństwa związanego z soplami spadającymi z dachów;
– poznawanie właściwości lodu na podstawie samodzielnie przeprowadzonych obserwacji, wzbogacanie słownika dzieci o określenia lodu: zimny, twardy, śliski…
Jak wspierać dziecko?
Cały tydzień dzieci rozmawiały o mrozie, chłodzie, soplach itp. Warto zwracać uwagę dziecka na typową dla zimy pogodę. Można wybrać się z dzieckiem na lodowisko, nawet jeśli akurat pogoda nie jest typowo zimowa. Zabawa na łyżwach to fantastyczna zimowa atrakcja.

Warto porozmawiać o… soplach
Sople wyglądają pięknie, ale bywają też niebezpieczne – szczególnie jeśli zwisają z wysokich budynków. Warto porozmawiać z dzieckiem o tych niebezpieczeństwach.
Warto poczytać…
H.Ch. Andersen, Królowa Śniegu, Ossolineum
H. Bechlerowa, Zaczarowana fontanna, Nasza Księgarnia
R.S. Berner, Zima na ulicy Czereśniowej, Dwie Siostry

20160107_095317 20160107_095302 20160107_095313 20160107_095211 20160107_095156 20160107_094241 20160107_095120 20160107_095130 20160107_095132 20160107_095142

TYDZIEŃ 18. KOCHANA BABCIU! KOCHANY DZIADKU!

 

Drodzy Rodzice!

 

Rola dziadków w życiu dziecka jest bardzo ważna. Przebywanie z osobami starszymi oswaja przedszkolaka z upływającym czasem, uzmysławia mu różnice w funkcjonowaniu, zainteresowaniach i sprawności fizycznej oraz uczy szacunku. Miniony tydzień obfitował w wymyślanie i tworzenie prezentów, którymi można obdarować dziadków, oraz w naukę wierszyków i piosenek na święto babci i dziadka.

Wprowadzamy w świat wartości: ja, samodyscyplina, szacunek, życzliwość…

Uczymy tego, co najważniejsze

 • Doświadczenia emocjonalno-społeczne:
 • przygotowywanie do życia w grupie społecznej przez nabywanie umiejętności formułowania swobodnych wypowiedzi, wdrażanie do zgodnej zabawy na ograniczonej przestrzeni, utrwalanie zasady, że mówi tylko jedna osoba;
 • uświadomienie ważnej roli dziadków w życiu dzieci, budzenie szacunku i przywiązania do członków rodziny;
 • wdrażanie do zachowania porządku w najbliższym otoczeniu;
 • zwracanie uwagi na przestrzeganie reguł oraz zasad bezpieczeństwa;
 • nabieranie wiary we własne umiejętności, pokonywanie nieśmiałości podczas występów.
 • Doświadczenia sensoryczno-motoryczne i poznawcze:
 • określanie stosunków łączących dziadków z rodzicami, używanie imion babci i dziadka;
 • wdrażanie do uważnego słuchania i obserwowania, doskonalenie pamięci oraz spostrzegawczości wzrokowej i słuchowej, rozpoznawanie dźwięków i nazywanie przedmiotów, które je wydają;
 • rozwijanie poczucia rytmu;
 • ćwiczenie pamięci i kształcenie emisji głosu oraz poczucia rytmu;
 • rozpoznawanie i nazywanie kształtów geometrycznych, odwzorowywanie kompozycji (mozaiki geometryczne);
 • odbieranie i rozumienie treści przekazywanych przez mimikę, próby robienia miny radosnej i smutnej;
 • kształtowanie umiejętności zdobienia przedmiotów;
 • ćwiczenie pamięci;
 • wdrażanie do oddychania prawidłowym torem oddechowym, rozwijanie pojemności oddechowej płuc, pionizacja języka, usprawnianie warg i policzków;
 • rozróżnianie dźwięków cichych i głośnych, gra na instrumentach perkusyjnych cicho i głośno.

Jak wspierać dziecko?

Warto pomóc w przygotowaniach do spotkania z dziadkami w przedszkolu, ćwicząc z dzieckiem wiersze oraz zachęcając je do śpiewania piosenek na tę okazję. Jeśli dziecko będzie pewne, że zna swoją kwestię, łatwiej mu będzie wystąpić przed tak liczną i ważną publicznością.

 

Warto porozmawiać o… powinowactwie

Święto babci i dziadka może być dobrym początkiem do rozmowy z dzieckiem na temat pokrewieństwa. Warto np. obejrzeć zdjęcia i porozmawiać o rodzinie: o dziadkach, ciociach i wujkach (rodzeństwie rodziców), kim są dla dzieci, kim dla rodziców, gdzie mieszkają, jak się nazywają.

Warto poczytać…

 1. Lobe, Babcia na jabłoni, Dwie Siostry
 2. Lum, Co!?, Tatarak
 3. Piątkowska, Dziadek na huśtawce, Bis
 4. Skarżyńska, Babcia na hulajnodze, Nasza Księgarnia
 5. Stanecka, Świat według dziadka, W drodze

 

UROCZYSTOŚĆ Z OKAZJI DNIA BABCI I DZIADKA

 

 

DSC_0834 DSC_0860 DSC_0855 DSC_0842

DZIĘKUJEMY RODZICOM ZA PRZYGOTOWANIE POCZĘSTUNKU!