↑ Powrót do BIEDRONKI

LISTOPAD

  Wspólnie świętujemy imieniny i urodziny.                                                                         wp_20161017_002 wp_20161102_003wp_20161102_006

Uczymy się co to znaczy NIEPODLEGŁOŚĆ.

wp_20161110_005

 

Słuchamy historii małego jeżyka podczas spotkania z mamą Franka.

wp_20161115_006

 

Wspólnie cieszymy się Dniem Pluszowego Misia.

wp_20161125_005

Bawimy się podczas przedszkolnych Andrzejek.

wp_20161130_021

 

W listopadzie w grupie Biedronki poruszaliśmy tematy z obszarów:

– Deszczowa pogoda.
– Jest coraz chłodniej.
– Zwierzęta przygotowują się do zimy.
– Dbamy o czystość.
– Czekamy na Mikołaja.

W trakcie zajęć, zabaw, obserwacji przyrodniczych dzieci zdobywały następujące umiejętności:
-rozpoznawania i nazywania zjawisk atmosferycznych -charakterystycznych dla szarugi jesiennej;
-dostrzegania różnice w wyglądzie chmur – kolor, kształt;
-rozumienia znaczenie kolorów chmur – zapowiadają pogodę;
– stosowanie zasady bezpiecznego zachowania w czasie burzy;
-posługiwania się wyrazami: kapie, leje, siąpi, mży, mżawka, kapuśniaczek, deszczyk, deszcz, ulewa, wiaterek, wietrzyk, zefirek, wietrzysko, wichura, zawierucha;
-posługiwania się określeniami: duży – mały;
-wiązania zmiany zachodzące w otoczeniu z aktualną porą roku;
-rozumienie konieczności dostosowania ubioru do pogody;
-rozpoznawania zwierzęta zapadające w sen zimowy: jeż, niedźwiedź oraz zimowych mieszkania zwierząt: gawra, dziupla;
-rozpoznawania ptaków odlatujących do ciepłych krajów: dzikie gęsi.
-rozumienia, że należy przestrzegać zasad higieny osobistej;
– rozumienia konieczności używania swoich przyborów toaletowych, takich jak: grzebień, ręcznik, szczoteczka do zębów; oraz dbania o czystość rąk.

W listopadzie poruszaliśmy również tematy wynikające z kalendarium:
-edukację patriotyczną nawiązującą do Święta Niepodległości,
-obchody Dnia Pluszowego Misia,
-naukę tradycji staropolskich związanych z Andrzejkami.

W ramach edukacji matematycznej dzieci:
-doskonaliły liczenie w zakresie 5;
-grupowały elementy według wielkości i koloru;
-manipulowały figurami geometrycznymi;
-rozumiały określenie para;
-posługiwały się nazwami liczebników porządkowych;
-doskonaliły umiejętność odwzorowywania układu o powtarzającym się rytmie;
-rozwijały orientację w schemacie własnego ciała;
-dostrzegały stałe następstwo dni i nocy;
-określały cechy wielkościowe: długi, dłuższy, najdłuższy, krótki, krótszy, najkrótszy;
-porównywały liczebności: tyle samo, więcej, mniej, o 1 więcej, o 1 mniej,
-dostrzegały następstwo czasu – używa określeń: na początku, potem, na końcu;
-układały obrazki zgodnie z chronologią;
-grupowały przedmioty według przeznaczenia;
-dostrzegały ułożenie elementów od najmniejszego do największego;
-stosowały określenia: najmniejszy – największy

Podczas zajęć z zakresu edukacji artystycznej (muzycznej i plastycznej) dzieci miały okazję:
-rozwijania umiejętność malowania nietypowymi narzędziami;
-rozpoznawania kolory podstawowe i podaje ich nazwy;
-rozwijania wyobraźni i kreatywności;
-rozwijania słuchu i poczucia rytmu oraz wyobraźni dźwiękotwórczej;
-rozpoznawania odgłosów zjawisk atmosferycznych;
-doskonalenia koordynację słuchowo-ruchową oraz wzrokowo – ruchową (wspierania rozwijania małej motoryki, grafomotoryki);
-wyrażania poruszanych w trakcie zajęć treści w formie plastycznej,
-odzwierciedlania w formie plastycznej własne marzenia;
-doskonalenia umiejętności modelowania i konstruowania form przestrzennych;
-rozpoznawać dźwięki wysokie i niskie;
-rozróżniać linie melodyczne: wznoszącą i opadającą;
-brać udział w zabawach taneczno – muzycznych, improwizacjach ruchowych ilustrujących melodię.