↑ Powrót do BIEDRONKI

PAŹDZIERNIK

PAŹDZIERNIK W GRUPIE „BIEDRONKI”

W tym miesiącu będziemy poruszać następujące tematy:
• Jesień daje nam owoce
• Jesień daje nam warzywa
• Dary jesieni
• Grzyby

W pierwszym tygodniu chcemy uświadomić dzieciom, jak ważne w życiu jest spożywanie owoców. Są one źródłem wielu witamin i soli mineralnych oraz wielu składników, których nie można znaleźć w żadnych suplementach. Posiadają właściwości oczyszczania organizmu, poprawiają odporność, wzrok i inteligencję. Najzdrowiej je jeść surowe i bez dodatku cukru. Kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych jest bardzo ważne i z pewnością zaowocuje w przyszłości.
Uczymy tego, co najważniejsze:
Doświadczenia emocjonalno-społeczne:
– kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – mycie rąk po zabawie i przed posiłkami;
– wdrażanie do poszanowania wytworów pracy kolegów;
– kształtowanie nawyku do odkładania zabawek na wyznaczone, stałe miejsce;
– wdrażanie do przestrzegania reguł oraz zgodnej zabawy;
– kształtowanie odporności emocjonalnej poprzez wdrażanie do radzenia sobie z przegraną.

Doświadczenia sensoryczno-motoryczne i poznawcze:
– wdrażanie do uważnego słuchania, wykonywania poleceń i obserwowania;
– doskonalenie umiejętności przeliczania oraz grupowania według określonej cechy;
– poznanie drzew owocowych: jabłoni, gruszy, śliwy, oraz znaczenia jedzenia owoców dla zdrowia;
– doskonalenie umiejętności posługiwania się pojęciami dotyczącymi położenia przedmiotów w przestrzeni: przed, w, obok, za, wysoko, nisko, wyżej, niżej, najwyżej, najniżej;
– rozwijanie sprawności manualnej i ruchowej, uwagi i pamięci;
– doskonalenie umiejętności liczenia, wdrażanie do poprawnej odmiany liczebników: jeden, dwa, trzy;
– kształcenie umiejętności układania elementów w szeregu, dobierania w pary;
– nabywanie doświadczeń związanych z konstruowaniem;
– ćwiczenie ruchomych narządów mowy ze szczególnym zwróceniem uwagi na pionizowanie mięśni języka;
– doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej i dokładności poprzez dopasowywanie elementów, kształtowanie umiejętności rozmieszczania elementów kompozycji;
– rozwijanie umiejętności tworzenia rytmicznego układu według wzoru;
– kształcenie słuchu i poczucia rytmu oraz umiejętności rozpoznawania dźwięków wysokich i niskich.

W kolejnym tygodniu podejmiemy tematykę zdrowego żywienia. Warzywa, podobnie jak owoce, dostarczają człowiekowi wielu witamin oraz innych składników przyczyniających się do zachowania zdrowia. Dzieci utrwalą nazwy warzyw, będą je liczyły, dzieliły ze względu na różne cechy (tj. kształt, czy kolor) oraz lepiły z plasteliny.

Uczymy tego, co najważniejsze
Doświadczenia emocjonalno-społeczne:
– kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – mycie rąk po zabawie i przed posiłkami;
– wdrażanie do porozumiewania się umiarkowanym głosem;
– wdrażanie do przestrzegania reguł, zasad bezpieczeństwa oraz zgodnej zabawy.

Doświadczenia sensoryczno-motoryczne i poznawcze:
– rozwijanie zmysłu dotyku i węchu;
– poznanie znaczenia jedzenia warzyw dla zdrowia;
– wdrażanie do uważnego słuchania i wykonywania poleceń;
– kształtowanie umiejętności różnicowania kształtów: podłużne, okrągłe;
– rozwijanie sprawności manualnej;
– utrwalanie nazw i kolorów warzyw;
– porównywanie wyglądu i smaku ogórków surowych i kwaszonych;
– wdrażanie do posługiwania się określeniami: kwaśne, niekwaśne (wyraz nie jako zaprzeczenie cechy), krótka – długa, gruba – cienka;
– doskonalenie umiejętności przeliczania, porównywania i stosowania określeń: dużo – mało, mniej, więcej, tyle samo;
– kształcenie poczucia rytmu i umiejętności wokalnych (elementy emisyjne i logopedyczne);
– ćwiczenie pamięci i spostrzegawczości wzrokowej i słuchowej;
– rozwijanie umiejętności odtwarzania rytmicznych układów według wzoru;
– poznanie jadalnych części roślin: korzeń, łodyga, liść;
– ćwiczenia z zakresu profilaktyki logopedycznej, usprawnianie narządów artykulacyjnych;
– rozwijanie umiejętności modelowania podstawowych kształtów z masy plastycznej, wdrażanie do prawidłowego trzymania kredki.

Podczas kolejnego tygodnia przedszkolaki zapoznają się ze zmianami, jakie przynosi ze sobą jesień, oraz odkryją, czym są dary jesieni. Dzieci poznają budowę drzew, ich niektóre gatunki oraz nauczą się rozpoznawać ich liście i owoce. Będą miały okazję bawić się darami jesieni oraz doskonalić umiejętność liczenia.

Uczymy tego, co najważniejsze
Doświadczenia emocjonalno-społeczne:
– wdrażanie do przestrzegania reguł, zasad bezpieczeństwa oraz zgodnej zabawy;
– wdrażanie do porozumiewania się umiarkowanym głosem;
– wdrażanie do przestrzegania umów.

Doświadczenia sensoryczno-motoryczne i poznawcze:
– poznawanie nazw drzew liściastych: dąb, kasztanowiec, jarząb, oraz ich owoców;
– wdrażanie do rozumienia określeń: pień, gałęzie, liście, żołądź, kasztan, korale jarzębiny, rząd, szereg, długi, krótki, taki sam;
– wdrażanie do uważnego słuchania, wykonywania poleceń i obserwowania;
– rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej i sprawności manualnej, szybkiej reakcji na sygnał słuchowy;
– kształcenie umiejętności słyszenia w separacji od widzenia, uwrażliwianie na dźwięki płynące z otoczenia, rozwijanie poczucia rytmu;
– doskonalenie umiejętności liczenia, kształtowanie pojęcia liczb: 1, 2, 3 i 4, porównywanie liczebności zbiorów i tworzenie zbiorów równolicznych, posługiwanie się liczebnikami porządkowymi;
– rozwijanie pomysłowości i wyobraźni przy tworzeniu własnych kompozycji;
– rozwijanie umiejętności odczytywania i odwzorowywania układów rytmicznych;
– ćwiczenia z zakresu profilaktyki logopedycznej (pionizowanie i rozciąganie języka, wzmacnianie mięśni warg i policzków);
– utrwalenie wiadomości o darach jesieni;
– kształtowanie umiejętności nawlekania;

W tym tygodniu odkryjemy, że jesień przynosi wiele zmian w przyrodzie, zmienia się cały krajobraz, a przyroda obsypuje nas przeróżnymi dobrodziejstwami. W dalszym ciągu rozmawiać będziemy o darach jesieni, tym razem będą to grzyby. Poznamy ich budowę, nazwy niektórych z nich. Dowiemy się, dlaczego powinniśmy jeść i zbierać grzyby jadalne, a nie trujące. W wyobraźni wybierzemy się też na spacer do lasu na grzybobranie oraz stworzymy prace o tej tematyce.

Uczymy tego, co najważniejsze
Doświadczenia emocjonalno-społeczne:
– wdrażanie do przestrzegania reguł, zasad bezpieczeństwa oraz zgodnej zabawy;
– rozwijanie umiejętności godzenia się z przegraną;
– wdrażanie do uważnego słuchania i wykonywania poleceń.

Doświadczenia sensoryczno-motoryczne i poznawcze:
– poznanie zasad bezpiecznego zachowania w lesie;
– poszerzanie wiedzy przyrodniczej na temat zwierząt i roślin leśnych, poznanie budowy grzyba: nóżka i kapelusz;
– kształcenie słuchu i poczucia rytmu, rozwijanie wyobraźni twórczej i odtwórczej;
– doskonalenie umiejętności porządkowania zdarzeń w czasie z użyciem określeń czasowych: na początku, później, na koniec;
– rozwijanie umiejętności układania elementów od najmniejszego do największego, wraz z użyciem liczebników porządkowych;
– rozwijanie spostrzegawczości, pamięci wzrokowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz orientacji w schemacie
własnego ciała;
– wzbogacanie słownika o nazwy grzybów, rozumienie określeń: grzyby jadalne, grzyby trujące;
– rozwijanie zainteresowania książką;
– wdrażanie do posługiwania się określeniami: duży – mały, długi – krótki, gruby – cienki, mniej, więcej, równo, czyli tyle samo, borowik, las, grzyby marynowane, grzyby suszone;
– kształcenie umiejętności układania elementów w szeregu, dobierania w pary, doskonalenie liczenia;
– rozwijanie sprawności manualnej;
– poznanie wieloznaczności wyrazu kurka;
– kształtowanie umiejętności odwzorowywania układu o powtarzającym się rytmie;
– utrwalenie znajomości kolorów, doskonalenie umiejętności kolorowania obszaru określonego konturem.

 

Z ŻYCIA NASZEJ GRUPY:

 

Lubimy wspólne czytanie i oglądanie książeczek.

wp_20160928_003wp_20160928_001

 

Byliśmy na pierwszej w tym roku wycieczce do Muzeum Pszczelarstwa w Swarzędzu.

 

wp_20161005_025dsc_3086

Wspólnie przeżywaliśmy Pasowanie na przedszkolaka kolejnych dzieci z naszej grupy.

 

dsc_3146 dsc_3161

 

Braliśmy udział w warsztatach sadzenia cebulek w przedszkolnym ogródku.

 

dsc_3203 dsc_3242