↑ Powrót do KRASNOLUDKI

PAŻDZIERNIK

 

Jedziemy na wycieczkę pierwszą wycieczkę Krasnoludków . W skansenie pszczelarstwa zobaczymy czym zajmuja się pszczółki , zrobimy swoje świeczki z wosku oraz poznamy pszczelą rodzinę.

20161005_09284220161005_09292420161005_09321320161005_09285920161005_09291820161005_09323220161005_09345520161005_09325620161005_09305420161005_10062620161005_10063920161005_10064420161005_10070720161005_10170520161005_10500120161005_10532020161005_11143120161005_10584120161005_11021820161005_11022420161005_11195320161005_11383820161005_112619

kolejna atrakcja był koncert pro sinfoniki , który wprowadził nas do krainy muzyki. Mogliśmy wysłuchać pięknych głosów i utwory Moniuszki , poloneza , krakowiaka, przyśpiewki ludowe.

20161006_091248 20161006_09232220161006_09383020161006_09301420161006_091910


20161006_091357

 

JESIENNE OWOCE

Wprowadzamy w świat wartości: ja, samodyscyplina, współpraca, poszanowanie wytworów pracy kolegów i koleżanek…

Uczymy tego, co najważniejsze

 • Doświadczenia emocjonalno-społeczne:
 • rozwijanie umiejętności ułatwiających życie w grupie społecznej przez wdrażanie do zgodnej zabawy oraz prze- strzegania reguł, a także szanowanie wytworów pracy kolegów i koleżanek;
 • kształtowanie nawyku odkładania zabawek na wyznaczone, stałe miejsce;
 • kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – mycie rąk po zabawie i przed posiłkami;
 • zwracanie uwagi na przestrzeganie zasad dotyczących bezpieczeństwa;
 • rozwijanie umiejętności budowania wypowiedzi zrozumiałej dla otoczenia.
 • Doświadczenia sensoryczno-motoryczne i poznawcze:
 • rozwijanie zainteresowania książkami, wzbogacanie słownictwa;
 • doskonalenie pamięci i spostrzegawczości wzrokowej oraz dokładności przez dopasowywanie elementów;
 • utrwalanie nazw owoców i posługiwanie się tymi nazwami;
 • rozwijanie sprawności manualnej i ruchowej;
 • wdrażanie do uważnego słuchania, wykonywania poleceń i obserwowania;
 • doskonalenie umiejętności zapełniania kolorem powierzchni ograniczonej linią;
 • doskonalenie umiejętności liczenia;
 • wdrażanie do prawidłowego łączenia liczebnika z rzeczownikiem;
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się określeniami: duży, mały, najmniejszy, para, mniej, więcej, słodki, kwaśny;
 • kształcenie umiejętności poruszania się w przestrzeni (elementy choreografii i tańca) i współpracy w parach;
 • ćwiczenie ruchomych narządów mowy (mięśnie policzków, warg, języka);
 • tworzenie rytmicznego układu według wzoru, rozwijanie uwagi i pamięci;
 • klasyfikacja przedmiotów (to owoc, a to nie), podział owoców na rodzaje;
 • kształtowanie umiejętności określania położenia: wysoko, nisko, wyżej, niżej, najwyżej, najniżej;
 • kształcenie umiejętności układania elementów w szeregu, dobierania w pary;
 • poznanie znaczenia jedzenia owoców dla zdrowia.

Jak wspierać dziecko?

Owoce mogą służyć jako liczmany. W codziennych sytuacjach, takich jak np. zakupy w warzywniaku czy przygotowywanie owocowego deseru, można do pomocy zachęcić dziecko, które będzie nam podawało określoną liczbę owoców, przeliczając je.

Warto porozmawiać o… znaczeniu jedzenia owoców

Warto zachęcać dziecko do jedzenia owoców oraz wprowadzić w domu zwyczaj ich jedzenia. Są one wspaniałym produktem nadającym się do zabaw kulinarnych z dzieckiem. Z owoców można robić sałatki, szaszłyki, soki czy uczty owocowe, które mogą zachwycić swą kompozycją i kolorystyką.

 JESIENNE WARZYWA

Ten tydzień był kolejnym podejmującym tematykę zdrowego żywienia. Warzywa, podobnie jak owoce, dostarczają człowiekowi wielu witamin oraz innych składników sprzyjających zachowaniu zdrowia. Dzieci utrwalały nazwy warzyw, liczyły je, dzieliły ze względu na różne cechy, np. kształt czy kolor.

Wprowadzamy w świat wartości: ja, samodyscyplina, współpraca…

Uczymy tego, co najważniejsze

 • Doświadczenia emocjonalno-społeczne:
 • kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – mycie rąk po zabawie i przed posiłkami;
 • wdrażanie do porozumiewania się umiarkowanym głosem;
 • wdrażanie do przestrzegania reguł zabawy oraz zasad bezpieczeństwa.
 • Doświadczenia sensoryczno-motoryczne i poznawcze:
 • poznawanie warzyw wielozmysłowo (dotyk, węch, wzrok i smak);
 • nazywanie warzyw, spostrzeganie różnic w ich wielkości, długości, kolorze i kształcie;
 • poznanie znaczenia jedzenia warzyw dla zdrowia;
 • wdrażanie do uważnego słuchania i wykonywania poleceń;
 • kształtowanie umiejętności różnicowania kształtów: podłużny, okrągły;
 • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i sprawności manualnej;
 • doskonalenie umiejętności zapełniania kolorem powierzchni ograniczonej linią;
 • rozwijanie umiejętności poruszania się w korowodzie;
 • wdrażanie do posługiwania się nazwami warzyw i określeniami: twardy, miękki;
 • kształtowanie umiejętności różnicowania wielkości: duży, mały, oraz rozumienie określenia para;
 • wzbogacanie słownika przez tworzenie zdrobnień od nazw warzyw;
 • rozwijanie umiejętności klasyfikacji przedmiotów (to warzywo, a to nie), podziału warzyw według rodzaju;
 • tworzenie rytmicznych układów według wzoru, rozwijanie uwagi i pamięci;
 • kształtowanie umiejętności darcia papieru;
 • ćwiczenia artykulacyjne na dźwiękach onomatopeicznych, usprawnianie mięśni języka, ćwiczenia oddechowe: poszerzanie wydolności oddechowej płuc, ćwiczenie podparcia oddechowego, utrwalanie nawyku oddychania prawidłowym torem oddechowym.

Jak wspierać dziecko?

Umiejętność klasyfikacji rzeczy ze względu na określoną cechę pomaga dziecku zrozumieć świat, dostrzec w nim pewne reguły oraz uczyć się matematyki. Jest to umiejętność, którą warto ćwiczyć podczas zabaw w domu. Nawet robienie porządków może być ku temu doskonałą okazją, np. do jednego pudełka wkładamy klocki, do drugiego auta. Jest to proste zadanie dla dorosłego, ale nie dla dziecka. Sporą trudność może
3-latkowi sprawić klasyfikowanie sztućców, ale przy wsparciu starszej osoby na pewno sobie poradzi! Warto wyszukiwać takie zadania dla dziecka, aby mogło doskonalić umiejętność grupowania. Wystarczy podsumować krótko każdy ze zbiorów oraz podać ogólną nazwę (zabawki, sztućce) i lekcja matematyki dla przedszkolaka gotowa.

Warto porozmawiać o… ulubionych warzywach

Niestety często dzieci nie lubią warzyw. Dlatego warto poszukać nowych smaków i zaproponować dziecku degustację jakiegoś nowego warzywa. Zabawa w odgadywanie warzyw po smaku lub dotyku czy wspólne gotowanie mogą być dobrym początkiem do rozmowy o ulubionych warzywach i polem do odkrywania nowych potraw z ulubionego warzywa.

SKARBY JESIENI

W minionym tygodniu przedszkolaki dowiedziały się, co się kryje pod hasłem „dary jesieni”. Dzieci poznały nazwy poszczególnych części drzew, ich niektóre gatunki, np. kasztanowiec, jarzębinę czy dąb. Miały okazję też bawić się skarbami jesieni oraz doskonalić umiejętność liczenia.

Wprowadzamy w świat wartości: ja, samodyscyplina, współpraca…

Uczymy tego, co najważniejsze

 • Doświadczenia emocjonalno-społeczne:
 • kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – mycie rąk po zabawie i przed posiłkami;
 • wdrażanie do przestrzegania reguł, zasad dotyczących bezpieczeństwa oraz zgodnej zabawy;
 • wdrażanie do porozumiewania się umiarkowanym głosem.
 • Doświadczenia sensoryczno-motoryczne i poznawcze:
 • rozpoznawanie i nazywanie: kasztanów, żołędzi, korali jarzębiny, grupowanie darów jesieni według rodzajów, poznanie wyglądu i nazw drzew, na których rosną: kasztanowiec, dąb, jarzębina;
 • wdrażanie do uważnego słuchania i wykonywania poleceń;
 • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej, uwagi i dokładności w dopasowywaniu elementów;
 • tworzenie rytmicznych układów według wzoru;
 • rozwijanie uwagi i pamięci;
 • wdrażanie do posługiwania się nazwami przyrodniczymi: liść, żołądź, kasztanowiec, kasztan, pień, gałęzie, jarzębina;
 • kształcenie uważnego słuchania, poczucia rytmu i reakcji na sygnał;
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i sprawności manualnej;
 • wdrażanie do poruszania się krokiem dostawnym po obwodzie koła; rozwijanie poczucia rytmu;
 • liczenie i kształtowanie pojęcia liczb 1, 2 i 3, ćwiczenie porównywania liczebności zbiorów i tworzenie zbiorów równolicznych;
 • ćwiczenie mięśni narządów mowy, ćwiczenia oddechowe – wdrażanie do zachowywania prawidłowego toru od- dechowego, regulowanie siły wydechu;
 • doskonalenie umiejętności porównywania elementów przez nakładanie ich na siebie, wdrażanie do posługiwania się określeniami: większy – mniejszy.

 

Jak wspierać dziecko?                                                                                                                                                       

Dary jesieni są bardzo wdzięcznym materiałem do wielu zabaw zarówno w przedszkolu, jak i w domu. Wspólny spacer w ich poszukiwaniu i zabawa, np. tworzenie ludzików z kasztanów i żołędzi czy układanie kompozycji, mogą być dobrymi sposobami na utrwalenie ich nazw i gatunków drzew, a także na doskonalenie umiejętności liczenia.

Warto porozmawiać o… zmianach w przyrodzie

Jesienią wiele zmienia się w przyrodzie. Warto rozmawiać o tym z dzieckiem, stwarzając możliwość swobodnych wypowiedzi, w których będzie ono mogło opisać swoje obserwacje. Kolorowe liście, kasztany, żołędzie, jarzębina czy szyszki świetnie nadają się do zabaw w domu i na świeżym powietrzu.

LAS JESIENIĄ 

W minionym tygodniu przedszkolaki zgłębiały temat darów jesieni, jakimi są grzyby. Dzieci miały okazję poznać ich budowę, nazwy niektórych z nich, a także dowiedziały się, że są grzyby jadalne i trujące. W wyobraźni przedszkolaki wybrały się na spacer do lasu na grzybobranie oraz tworzyły prace o tej tematyce.

Wprowadzamy w świat wartości: ja, samodyscyplina, współpraca…

Uczymy tego, co najważniejsze

 • Doświadczenia emocjonalno-społeczne:
 • doskonalenie umiejętności budowania wypowiedzi zrozumiałej dla otoczenia;
 • kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – mycie rąk po zabawie i przed posiłkami;
 • wdrażanie do przestrzegania reguł, zasad dotyczących bezpieczeństwa oraz zgodnej zabawy;
 • czerpanie radości ze wspólnej zabawy.
 • Doświadczenia sensoryczno-motoryczne i poznawcze:
 • poznanie zwierząt leśnych: dzika, zająca, lisa i sarny;
 • wdrażanie do uważnego słuchania;
 • zapoznanie z nowym środowiskiem przyrodniczym – las: zwierzęta, rośliny;
 • doskonalenie pamięci i spostrzegawczości wzrokowej oraz sprawności manualnej i ruchowej;
 • ćwiczenie narządów artykulacyjnych na wyrażeniach onomatopeicznych, ćwiczenia mięśni warg oraz ćwiczenia pionizacyjne języka;
 • doskonalenie spostrzegawczości słuchowej;
 • poznanie wyglądu i nazw grzybów: borowik, kurka, muchomor, rozumienie określeń dotyczących budowy grzyba: kapelusz, nóżka;
 • wdrażanie do umiejętnego posługiwania się klejem, doskonalenie umiejętności lepienia z plasteliny;
 • porządkowanie zdarzeń w czasie z użyciem określeń czasowych: na początku, później, na koniec, oraz układanie elementów od najmniejszego do największego wraz z użyciem liczebników porządkowych; doskonalenie liczenia;
 • rozwijanie wyobraźni przestrzennej;
 • kształcenie umiejętności układania elementów w szeregu oraz dobierania w pary, posługiwanie się określeniami:

mniej, więcej.

Jak wspierać dziecko?

Jesień jest przepiękną porą roku. Szczególnie urzekający jest las jesienią. Różnorodność kolorów liści na drzewach zachwyca oraz pozwala odetchnąć od codzienności. Może warto wybrać się na rodzinne grzybobranie? Podczas takiej wycieczki każdy, i duży, i mały, może spróbować swoich sił jako grzybiarz. Będzie to także wspaniała okazja do utrwalenia nazw grzybów jadalnych czy zobaczenia muchomora. Trzeba pamiętać, że dzieci nie mogą zbierać grzybów samodzielnie. Równie dobrą alternatywą, dużo prostszą w realizacji, może być wspólne lepienie grzybów z plasteliny i np. połówek kasztanów czy łupin od orzechów.

Warto porozmawiać o… grzybach trujących

Wydaje się, że grzyby rosną tylko w lesie, ale po zagłębieniu się w temat okazuje się, że możemy je znaleźć niemal wszędzie – w parku, na podwórku, na trawniku. Z tego powodu niezmiernie ważne jest, aby przypominać  dzieciom o szkodliwości takich grzybów. Warto podkreślać to przy każdej okazji. Jeśli np. podczas spaceru natrafimy na jakiś nietypowy grzybowy okaz, należy go dobrze zidentyfikować: sprawdzić w atlasie grzybów czy w internecie.