↑ Powrót do KRASNOLUDKI

STYCZEŃ

 

Rozpoczął się nowy rok jesteśmy o 4 miesiące starsi. Czujemy sie w swoim towarzystwie coraz lepiej . Każdy z Nas ma swoje nastroje i humory , w pewnych rzeczach jestesmy podobni w pewmych sie różnimy ale coraz bardziej sie znamy i lubimy.

MROŹNA ZIMA

 

Drodzy Rodzice!

Mróz oraz jego wpływ na otaczający nas świat był tematem minionego tygodnia. Dzieci dowiedziały się, jak powstają m.in. sople lodu, oraz zobaczyły na zdjęciach szyby pomalowane mrozem. Same mogły się wcielić w rolę mrozu, malując okna. Przedszkolaki poznały zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla zimy oraz zrozumiały, dlaczego w mroźne dni ważny jest odpowiedni ubiór.

Wprowadzamy w świat wartości: ja, samodyscyplina, współdziałanie…

Uczymy tego, co najważniejsze

 • Doświadczenia emocjonalno-społeczne:
 • wdrażanie do życia w grupie społecznej przez zgodną zabawę na ograniczonej przestrzeni, przestrzeganie reguł oraz zasad bezpieczeństwa, zgodne współdziałanie w zespole;
 • kształtowanie nawyku mycia rąk po zabawie i przed posiłkiem.
 • Doświadczenia sensoryczno-motoryczne i poznawcze:
 • rozwijanie kreatywności przez zachęcanie do tworzenia różnorodnych kompozycji z mozaiki geometrycznej i z klocków;
 • doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej i sprawności manualnej;
 • wdrażanie do doprowadzania pracy do końca;
 • doskonalenie umiejętności budowania wypowiedzi poprawnej gramatycznie;
 • wdrażanie do uważnego słuchania i obserwowania;
 • dostrzeganie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy, rozumienie konieczności ciepłego ubierania się w zimie;
 • wyrabianie umiejętności powtarzania prostego rytmu za pomocą instrumentów perkusyjnych, kształcenie wyobraźni przez połączenie śpiewu piosenki z elementem ruchu;
 • doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała;
 • rozumienie określenia para;
 • doskonalenie umiejętności przeliczania palców, używania liczebników głównych i porządkowych, określenia tyle samo;
 • rozwijanie ekspresji twórczej i umiejętności tworzenia abstrakcyjnych form;
 • ćwiczenia ruchomych narządów artykulacyjnych – usprawnianie warg, policzków i mięśni języka, ćwiczenia pionizujące język;
 • rozumienie wyrażenia sople lodowe, rozumienie niebezpieczeństwa związanego z soplami spadającymi z dachów;
 • poznawanie właściwości lodu na podstawie samodzielnie przeprowadzonych obserwacji, wzbogacanie słownika dzieci o określenia lodu: zimny, twardy, śliski…

Jak wspierać dziecko?

Cały tydzień dzieci rozmawiały o mrozie, chłodzie, soplach itp. Warto zwracać uwagę dziecka na typową dla zimy pogodę. Można wybrać się z dzieckiem na lodowisko, nawet jeśli akurat pogoda nie jest typowo zimowa. Zabawa na łyżwach to fantastyczna zimowa atrakcja.

 

Warto porozmawiać o… soplach

Sople wyglądają pięknie, ale bywają też niebezpieczne – szczególnie jeśli zwisają z wysokich budynków. Warto porozmawiać z dzieckiem o tych niebezpieczeństwach.

Warto poczytać…

H.Ch. Andersen, Królowa Śniegu, Ossolineum

 1. Bechlerowa, Zaczarowana fontanna, Nasza Księgarnia

R.S. Berner, Zima na ulicy Czereśniowej, Dwie Siostry

 

ZIMĄ PAMIĘTAMY O PTAKACH

 

Zimą jedne zwierzęta śpią, inne dzięki zgromadzonym zapasom mogą przetrwać tę porę roku. Część ptaków odle- ciała do ciepłych krajów, ale niektóre zostały z nami. W związku z tym, że zimą śnieg przykrywa wszystko, ptakom trudno jest znaleźć pożywienie, dlatego w minionym tygodniu przedszkolaki zapoznały się z tematem ich dokarmiania. Poznały nazwy ptaków (wróbel, gołąb, sikora), ich wygląd, zwyczaje oraz preferencje, jeśli chodzi o rodzaj pokarmu. Przedszkolaki wdrożone zostały do odpowiedzialności za ptaki przylatujące do przedszkolnego karmnika przez codzienne dawanie im świeżego pokarmu.

Wprowadzamy w świat wartości: ja, samodyscyplina, kultura rozmowy, odpowiedzialność…

Uczymy tego, co najważniejsze

 • Doświadczenia emocjonalno-społeczne:
 • przygotowywanie do życia w grupie społecznej przez wdrażanie do zgodnej zabawy wspólnymi zabawkami, do spokojnego oczekiwania na swoją kolej w czasie wypowiedzi kolegów i koleżanek;
 • wdrażanie do poszanowania pracy kolegów i koleżanek;
 • zwracanie uwagi na przestrzeganie reguł oraz zasad bezpieczeństwa.
 • Doświadczenia sensoryczno-motoryczne i poznawcze:
 • rozpoznawanie i nazywanie ptaków: wróbla, gołębia, sikory, różnicowanie wielkości: duży – mały;
 • wdrażanie do uważnego słuchania i obserwowania, doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej i sprawności manualnej;
 • rozumienie określeń: w, obok;
 • rozumienie potrzeby dokarmiania ptaków w zimie, poznanie wyglądu i nazw pokarmu dla ptaków;
 • rozwijanie spostrzegawczości słuchowej, rozpoznawanie i przyporządkowywanie do obrazka głosów ptaków: wró- bla, gołębia, sikory;
 • poszerzanie wiedzy przyrodniczej o nazwy i wygląd sikorek: bogatki i ubogiej, określanie różnic i podobieństw w ich wyglądzie;
 • kształcenie umiejętności pobudzenia i hamowania (uwrażliwianie na różnice w dynamice utworu);
 • wdrażanie zachowywania prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie fazy wydechu, usprawnianie i wzmacnia- nie mięśni okrężnych warg, ćwiczenia środkowej i tylnej części języka;
 • rozwijanie umiejętności budowania wypowiedzi zrozumiałej dla otoczenia;
 • ustalanie kolejności wydarzeń w czasie i używanie określeń z tym związanych: na początku, potem, na koniec;
 • odwzorowywanie układu elementów, wyodrębnianie z mozaiki geometrycznej figur o określonym kształcie;
 • doskonalenie liczenia w dostępnym zakresie;
 • wprowadzanie dzieci w sens rozwiązywania bardzo prostych zadań z treścią wymagających dodawania i odejmowania;
 • rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej.

 

Jak wspierać dziecko?

Warto przy różnych okazjach powtarzać nazwy poznanych ptaków. Ptaki, z którymi dziecko zapoznało się w przedszkolu, czyli wróbla, sikory i gołębia, można spotkać prawie wszędzie. Powtarzając z dzieckiem ich nazwy, podpytując je o upodobania jedzeniowe ptaków i dokarmiając je, dorosły przyczyni się do utrwalenia tej wiedzy.

Warto porozmawiać o… ptakach zimą

W przedszkolu dzieci zaczęły dokarmiać ptaki. Codziennie dają im ziarenka czy inne przysmaki. Może warto zrobić rodzinną naradę i wspólnie z dzieckiem poszukać sposobów na dokarmianie ptaków zimą. Może uda się znaleźć takie miejsce, w którym będzie można powiesić wspólnie zrobiony (lub kupiony) karmnik, bądź po prostu regularnie podsypywać ziarna w miejscu, gdzie jest dużo ptaków. Warto uświadomić dziecku, jak ważne są ptaki i jak trudno jest im znaleźć zimą pokarm.

Warto poczytać…

 1. Kruszewicz, O ptakach, Multico

urodziny Emilkii Gabrysi

KOCHANA BABCIU! KOCHANY DZIADKU!

 

Rola dziadków w życiu dziecka jest bardzo ważna. Przebywanie z osobami starszymi oswaja przedszkolaka z upływającym czasem, uzmysławia mu różnice w funkcjonowaniu, zainteresowaniach i sprawności fizycznej oraz uczy szacunku. Miniony tydzień obfitował w wymyślanie i tworzenie prezentów, którymi można obdarować dziadków, oraz w naukę wierszyków i piosenek na święto babci i dziadka.

Wprowadzamy w świat wartości: ja, samodyscyplina, szacunek, życzliwość…

Uczymy tego, co najważniejsze

 • Doświadczenia emocjonalno-społeczne:
 • przygotowywanie do życia w grupie społecznej przez nabywanie umiejętności formułowania swobodnych wypowiedzi, wdrażanie do zgodnej zabawy na ograniczonej przestrzeni, utrwalanie zasady, że mówi tylko jedna osoba;
 • uświadomienie ważnej roli dziadków w życiu dzieci, budzenie szacunku i przywiązania do członków rodziny;
 • wdrażanie do zachowania porządku w najbliższym otoczeniu;
 • zwracanie uwagi na przestrzeganie reguł oraz zasad bezpieczeństwa;
 • nabieranie wiary we własne umiejętności, pokonywanie nieśmiałości podczas występów.
 • Doświadczenia sensoryczno-motoryczne i poznawcze:
 • określanie stosunków łączących dziadków z rodzicami, używanie imion babci i dziadka;
 • wdrażanie do uważnego słuchania i obserwowania, doskonalenie pamięci oraz spostrzegawczości wzrokowej i słuchowej, rozpoznawanie dźwięków i nazywanie przedmiotów, które je wydają;
 • rozwijanie poczucia rytmu;
 • ćwiczenie pamięci i kształcenie emisji głosu oraz poczucia rytmu;
 • rozpoznawanie i nazywanie kształtów geometrycznych, odwzorowywanie kompozycji (mozaiki geometryczne);
 • odbieranie i rozumienie treści przekazywanych przez mimikę, próby robienia miny radosnej i smutnej;
 • kształtowanie umiejętności zdobienia przedmiotów;
 • ćwiczenie pamięci;
 • wdrażanie do oddychania prawidłowym torem oddechowym, rozwijanie pojemności oddechowej płuc, pionizacja języka, usprawnianie warg i policzków;
 • rozróżnianie dźwięków cichych i głośnych, gra na instrumentach perkusyjnych cicho i głośno.

Jak wspierać dziecko?

Warto pomóc w przygotowaniach do spotkania z dziadkami w przedszkolu, ćwicząc z dzieckiem wiersze oraz zachęcając je do śpiewania piosenek na tę okazję. Jeśli dziecko będzie pewne, że zna swoją kwestię, łatwiej mu będzie wystąpić przed tak liczną i ważną publicznością.