↑ Powrót do Oferta

Współpraca ze środowiskiem

Przedszkole współdziała z rodzicami i środowiskiem. Rodzice są ważnymi partnerami, współdecydują w sprawach przedszkola i wyrażają swoją opinię na temat jego pracy. Mają wpływ na koncepcję pracy placówki, ofertę zajęć dodatkowych  oraz organizację ważnych wydarzeń przedszkolnych. Atrakcyjne formy współpracy pomagają w utrzymaniu częstych kontaktów na linii przedszkole-dom. Kadra pedagogiczna wspiera rodziców w wychowywaniu dzieci oraz organizuje formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla rodziców. Dobry system obiegu informacji sprzyja  ujednoliceniu procesu wychowania i edukacji dzieci. Wsparcie, życzliwość i akceptacja rodziców ułatwia  podejmowanie konstruktywnych działań na rzecz  jakości pracy przedszkola. Przedszkole kontynuuje szeroką współpracę ze środowiskiem i włącza się w inicjatywy na rzecz środowiska, uwzględniając jego potrzeby i możliwości. Dzieci biorą czynny udział w różnorodnych akcjach jednorazowych i cyklicznych (np. „Góra Grosza”, „Cała Polska Czyta Dzieciom”).

Aktywność ta została poszerzona o nowe formy współpracy z przedszkolami i placówkami działającymi na rzecz edukacji.

Instytucje, z którymi współpracujemy 

 •  Szkoła Podstawowa nr 84
 •   Biblioteka publiczna (Ul. Osinowa)
 •   Klub Sportowy HULCK
 • . Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego
 •  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 6 w Poznaniu
 •  Fundacja Nasza Ziemia
 •  Akademia Zdrowego Przedszkolaka
 • . Cała Polska Czyta Dzieciom
 • Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
 •  Uczelnie poznańskie
 • Parafia