Projekty i programy

PRZEDSZKOLE TALENTÓW OD STYCZNIA 2016 DO PAŹDZIERNIKA 2016

  Celem konkursu jest rozwijanie potencjału dzieci, ich zainteresowań oraz talentów. Przedszkole powinno uczyć kreatywności najmłodszych poprzez wskazywanie możliwości rozwoju i poszukiwanie różnorodnych rozwiązań. Przedszkola przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1″ do „10″. Warunkiem do otrzymania tytułu i dyplomu „Przedszkole talentów” jest uzyskanie …

Pokaż strony »

Szkoła w Ruchu

Od kilku lat w naszym przedszkolu pracujemy nad promocja zdrowia w oparciu o własny program ” W zdrowym ciele zdrowy duch „a Nasze dzałania są zaplanowane  i zaakceptowane przez wszystkich pracowników Naszej placówki oraz wspomagane współpracą z rodzicami Naszych wychowanków. We wrześniu 2010 roku rozpoczelismy starania o przystąpienie do sieci Szkół Promujacych Zdrowie. W listopadzie 2012 roku …

Pokaż strony »

UNICEF „Wszystkie Kolory Świata”

Przedszkole nr 41 Projekt „Wszystkie Kolory Świata” jest odpowiedzią na niezwykle poważny problem rozwoju epidemii chorób rozwijających się w Sudanie Południowym. Chcemy uświadomić dzieciom i młodzieży, że pomaganie może być przyjemne i wiązać się z pozytywnymi emocjami, a ponadto, że dzięki ich zaangażowaniu można uratować życie dziecka. Projekt wspiera Ambasador Dobrej Woli UNICEF Majka Jeżowska. …

Pokaż strony »

PROGRAM „MATEMATYCZNY SKARBIEC” OD LUTEGO 2016

„Powiedz mi a zapomnę. Pokaż, a zapamiętam. Zainteresuj – wówczas zrozumiem.” /chińskie przysłowie/   WSTĘP   Wspomaganie rozwoju intelektualnego dziecka wraz z edukacją matematyczną jest jednym z obszarów, który należy według nowej Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego wdrażać by osiągnąć cele wychowania przedszkolnego. Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej powinno: liczyć obiekty i …

Pokaż strony »

Promocja zdrowia

Realizując program Promocji Zdrowia chcemy wychować dzieci na ludzi otwartych na świat, umiejących znaleźć w nim swoje miejsce. Dla takich ludzi zdrowie to wartość sama w sobie, nowa jakość życia, samorealizacja oraz zdolność do aktywnego i twórczego działania. Przedszkole może mieć ogromny wpływ na kształtowanie się tych postaw, dlatego niezmiernie ważne jest to, co oferuje …

Pokaż strony »

WĘDRUJĄCA KSIĄŻKA

Wędrująca książka     Dla zainteresowania dzieci czytelnictwem zorganizowałyśmy w przedszkolu miejsce wymiany książek. Inspiracją do jej stworzenia jest akcja pt. Bookcrossing ( inaczej uwalnianie książek, krążenie książek), której założeniem jest idea nieodpłatnego przekazywania książek najczęściej poprzez zostawianie ich w specjalnie oznaczonych miejscach, by ktoś mógł je zabrać, przeczytać i znów zostawić w tym samym …

Pokaż strony »

Cała Polska czyta dzieciom

W Naszym przedszkolu już od kilku lat prowadzimy akcję czytelniczą. W ramach Akcji Cała Polska Czyta Dzieciom organizujemy konkursy recytatorskie współpracujemy z biblioteką przy ul. Osinowej , bierzemy udział w spotkaniach czytelniczych w empiku , włączamy do niej rodziców , dziadków , pracowników banku i innych zaproszonych gości . Dla dzieci jest to bardzo ważne …

Pokaż strony »

Szkoła współpracy

Zachęcamy do wzmacniania współpracy, która: tworzy przyjazną atmosferę w szkole i przedszkolu. Szkoła i przedszkole jako miejsce współdziałania sprzyja budowaniu więzi i zaufania. W takiej atmosferze lepiej się pracuje i chętniej się uczy! pomaga w wychowaniu. Rodzice, nauczyciele i uczniowie rozmawiają na temat reguł, zasad obowiązujących w szkole i przedszkolu. Mają udział w ich tworzeniu, …

Pokaż strony »

Kubusiowi przyjaciele natury

Program „Kubusiowi Przyjaciele Natury” to jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli, organizowany przez markę Kubuś. Celem programu skierowanego do przedszkolaków w całej Polsce jest zachęcanie dzieci do dbania o środowisko naturalne. Głównym zadaniem małych uczestników jest przygotowanie szeregu projektów ekologicznych, np. uprawianie ogródków, organizowanie przyrodniczych wycieczek oraz ekologicznych akcji z okazji Dnia Marchewki, Pierwszego …

Pokaż strony »

Akademia Aqafresh

Akademia Aquafresh – to największy w Polsce program profilaktyki higieny jamy ustnej realizowany w przedszkolach, a dodatkowo od tego roku w żłobkach. Zeszłoroczna III edycja programu, objęła swoim zasięgiem 5000 przedszkoli i aż 470 000 dzieci! Nasze przedszkole wzięło udział w biciu rekordu Guinnessa < link > W Polsce problem próchnicy jest nadal bardzo poważny –  prawie 90% dzieci …

Pokaż strony »

Czyste powietrze wokół nas

Program ,,Czyste powietrze wokół nas” W roku szkolnym 2012/2013 realizowana jest IV edycja Programu przedszkolnej edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”. Wzrost świadomości ludzi na temat szkodliwego działania dymu tytoniowego oraz restrykcyjne ograniczenia wprowadzone na drodze ustawodawczej spowodowały zmniejszenie stopnia społecznej akceptacji dla palenia tytoniu w miejscu pracy i miejscach publicznych. Zmiana w postrzeganiu palenia …

Pokaż strony »