↑ Powrót do Projekty i programy

Szkoła współpracy

default

Zachęcamy do wzmacniania współpracy, która:
tworzy przyjazną atmosferę w szkole i przedszkolu. Szkoła i przedszkole jako miejsce współdziałania
sprzyja budowaniu więzi i zaufania. W takiej atmosferze lepiej się pracuje i chętniej się uczy!
pomaga w wychowaniu. Rodzice, nauczyciele i uczniowie rozmawiają na temat reguł, zasad
obowiązujących w szkole i przedszkolu. Mają udział w ich tworzeniu, dzięki czemu lepiej je
rozumieją, uznają za wspólne i są bardziej skłonni do ich przestrzegania. Współpraca nauczycieli z
rodzicami pozawala na poznanie środowiska ucznia. To poznanie jest ważne do tworzenia
skutecznego wsparcia dla rozwoju każdego ucznia w szkole i przedszkolu. pomaga w uczeniu. Gdy współpraca uczniów, rodziców i nauczycieli dotyczy treści nauczania tworzymy swoisty sojusz edukacyjny. Rodzice współpracując z nauczycielami, dowiadują się, jakie są aktualne wymagania, zadania edukacyjne stawiane przed ich dziećmi oraz jakie metody nauczania są stosowane. Dzięki temu rodzice pomagając w nauce swoim dzieciom, skutecznie uzupełniają pracę szkoły i przedszkola.rozwija kompetencje społeczne. Spotykając się, rozmawiając, wspólnie działając poznajemy różne zasoby (wiedzę, pasje, zasoby materialne, kontakty społeczne itp.) uczniów, rodziców i nauczycieli. Dzięki temu szkoła i przedszkole mają szansę na tworzenie pełniejszej oferty edukacyjnej jak i wzbogacenie bazy materialnej.
Szkoła i Przedszkole Współpracy wzmacnia społeczność lokalną.
Doświadczenie współpracy, jakie zdobywają uczniowie, rodzice i nauczyciele wzmacnia więzi między
mieszkańcami, buduje zaufanie i zachęca do zaangażowania na rzecz swojej wsi, miasta. W ten
sposób szkoła i przedszkole przyczyniają się do budowy kapitału społecznego.

pozostałe wiadomości znajdziesz < tutaj >